Skierowanie kierowcy na urlop w czasie wypowiedzenia

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 09-12-2014 r.

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych kierowcy. Można je dołączyć do jego ewidencji czasu pracy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wewnętrzne uregulowania stanowią inaczej.

Akta osobowe pracownika powinny być podzielone na trzy części – A, B i C. W pierwszej części A akt osobowych powinny znaleźć się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, takie jak np.:

  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • świadectwa pracy (kopie) z poprzednich miejsc pracy.

W części B należy przechowywać dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, przede wszystkim np. orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami profilaktycznymi okresowymi i kontrolnymi.

Natomiast w części C akt osobowych należy gromadzić dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym np. oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę (bez względu na to, która ze stron stosunku pracy je złożyła). Dokumenty, takie jak:

  • skierowanie na urlop wypoczynkowy w trakcie wypowiedzenia (jeśli jest to odrębny dokument niż wypowiedzenie),
  • wniosek urlopowy lub
  • karta urlopowa,

nie muszą być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Nawet nie powinny tam być trzymane.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której przepisy wewnętrzne obowiązujące w danym zakładzie pracy, np. regulamin pracy, wymagają szczególnego miejsca przechowywania tych dokumentów, np. właśnie w aktach osobowych. Jeżeli brak takich uregulowań w zakładzie pracy, wówczas dokumenty te można dołączyć do ewidencji czasu pracy.

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36160 )
Array ( [docId] => 36160 )