W jaki sposób obliczyć urlop wypoczynkowy kierowcy, który odchodzi z pracy w trakcie roku

Data: 30-08-2016 r.

W razie ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego i podjęcia nowej pracy w tym samym roku, a także w razie nawiązania stosunku pracy z kolejnym pracodawcą w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustało zatrudnienie z poprzednim pracodawcą – urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym.

I tak, w przypadku pracownika uprawnionego do kolejnego urlopu przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Pracownikowi, który przed końcem zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż proporcjonalny, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego:

  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi według stażu pracy (20 lub 26 dni),
  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
  • jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
Przykład:

Pracownik uprawniony do 26-dniowego wymiaru urlopu, rozpoczął pracę 12 maja 2016 r. w pełnym wymiarze. Wcześniej pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy do końca marca 2016 roku i tam przysługiwał mu urlop w wymiarze:

3/12 z 26 dni = 6,5 dnia; po zaokrągleniu siedem dni

U aktualnego pracodawcy pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za 2016 r. w wymiarze:

8/12 × 26 dni = 17,33 dnia; po zaokrągleniu 18 dni 

Łącznie w 2016 roku urlop wynosi 25 dni.

Przykład:

Pracownik podjął pracę 5 maja 2016 r. W poprzedniej firmie zatrudnienie zakończyło się z końcem kwietnia i tam wykorzystał cały urlop (26 dni). U obecnego pracodawcy pracownik już nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego.

Zasadę proporcjonalności stosuje się także u pracowników niepełnoetatowych.

Przykład:

Od 1 marca do 31 maja 2016 r. pracownik z 8-letnim stażem pracy był zatrudniony na 1/2 etatu. Od 1 czerwca podjął nową pracę, na cały etat. U pierwszego pracodawcy nabył prawo do urlopu w wymiarze:

1/2 × 20 dni = 10 dni

3/12 z 10 dni = 2,49 dnia; po zaokrągleniu trzy dni

U nowego pracodawcy urlop wyniesie:

7/12 z 20 dni = 11,67 dnia; po zaokrągleniu 12 dni 

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39412 )
Array ( [docId] => 39412 )

Array ( [docId] => 39412 )