Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy

Data: 24-06-2013 r.

Kierowca musi udokumentować swoją aktywność w okresie 28 dni wstecz. Z dni, w których prowadził pojazd, powinien okazać wykresówki, natomiast z dni, gdy tego nie robił, musi okazać zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdów uzasadniające brak wykresówek.

W przypadku, gdy kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi okazać do kontroli wykresówki z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni. Jeżeli dysponuje tachografem cyfrowym, powinien okazać kartę z zarejestrowanymi danymi z tego okresu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. W dniach, kiedy nie prowadzą, nie mają obowiązku rejestrowania swojej pracy na wykresówkach.

Prawo wymaga więc udokumentowania aktywności kierowcy z okresu 28 dni wstecz, a nie okazania 28 wykresówek. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu zostało stworzone w celu udokumentowania i uzasadnienia braku wykresówek z poszczególnych okresów w ciągu ostatnich 28 dni.

Zgodnie z artykułem 31 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u niego zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, gdy kierowca:
  • przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby,
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  • miał czas wolny od pracy,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
  • pozostawał w gotowości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32169 )
Array ( [docId] => 32169 )

Array ( [docId] => 32169 )