Zmuszanie kierowców do badania trzeźwości

Data: 21-08-2013 r.

Rząd planuje nowelizację Kodeksu karnego, która umożliwi policjantom użycie siły wobec pijanych kierowców. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli zmusić kierowców do badania trzeźwości. Na razie nie mogą tego robić.

Obecnie w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego z 5 czerwca 2013 r. istnieje zapis pozwalający na „wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania”. Oznacza to, że policja teoretycznie ma prawo przytrzymać rękę kierowcy, żeby lekarz mógł pobrać krew potrzebną do badania trzeźwości. Jednak Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, uznał, że nie można pobrać krwi do badań, jeśli kierowca nie godzi się na to.

Rząd zamierza więc doprecyzować te przepisy. W przygotowywanym projekcie zmian Kodeksu karnego zdecydował się wpisać wprost możliwość zmuszenia kierowców siłą do badania trzeźwości. Projekt został przyjęty przez Sejm. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Stan trzeźwości kierowcy, który nie zgadza się na pobranie krwi, lekarz może określić tylko na podstawie zachowania. Odnotowuje w dokumentacji, że badany chwiał się na nogach oraz mówił bełkotliwie. Nie można określić rzeczywistego stężenia alkoholu. Problem w tym, że potem w sądzie oskarżony tłumaczy, iż chwiał się na nogach, ponieważ źle się czuł, a mówił bełkotliwie ze zdenerwowania. Ustalenie, czy kierowca był trzeźwy, ma największe znaczenie w sprawach o narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Taka procedura jest praktykowana od marca 2013 roku, gdy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził, że obecność policjantów przy pobieraniu krwi godzi w intymność badanego. Uznał również, że zmuszanie kierowców do badania trzeźwości przy użyciu siły może być wprowadzone tylko ustawowo, a nie przez ministerialne rozporządzenie. Do marca 2013 roku, gdy kierowca spowodował wypadek, w którym były ofiary śmiertelne i czuć było od niego alkohol, policja wiozła go na badanie krwi do szpitala. Jeżeli nie wyrażał na to zgody, to funkcjonariusze mogli go przytrzymać, by lekarz pobrał krew.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32181 )
Array ( [docId] => 32181 )

Array ( [docId] => 32181 )