Czy niepodstawienie pojazdu to niewykonanie umowy przewozu

Autor: Cezary Młotek
Data: 23-01-2017 r.

Przewoźnik, który akceptuje zlecenie transportowe, zawiera w tym momencie umowę przewozu, zanim jeszcze skieruje pojazd pod adres wskazany przez zleceniodawcę. Oznacza to, że musi podstawić auto pod załadunek. A co, jeżeli tego nie zrobi lub się spóźni?

Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę. Analogiczne rozwiązania przewiduje konwencja CMR.

 

Jeżeli przewoźnik nie podstawił pojazdu w miejscu załadunku, mimo akceptacji zlecenia, i nie podał żadnej sensownej przyczyny nieobecności kierowcy z autem, to nie wykonał umowy przewozu. Taka sytuacja, związana z zupełnym niewykonaniem przewozu, skutkuje odpowiedzialnością przewoźnika, ale wynikającą z Kodeksu cywilnego. Przewoźnik ma obowiązek naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że stało się to z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Jest to zupełnie inny typ roszczenia niż przewidziany w pierwszym przykładzie.

Przewoźnicy niekiedy dochodzą do błędnego przekonania, że wykonanie umowy przewozu zaczyna się dopiero z chwilą załadowania ich pojazdu. Zatem zgodnie z takim tokiem rozumowania, jeśli z jakiegoś powodu nie podstawią pojazdu pod załadunek, to umowy nie ma, a przynajmniej można uchylić się od jej skutków. Nic bardziej mylnego. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą akceptacji zlecenia. Gdy przewoźnik je akceptuje, zobowiązuje się podstawić auto pod załadowanie w miejscu i czasie określonym w treści zlecenia przewozowego. Jeśli nie podstawi pojazdu, dopuszcza się niewykonania umowy. Niewykonanie umowy obejmuje dwa aspekty – wyrównania rzeczywistej straty oraz utraconych korzyści.

Więcej praktycznych informacji dotyczących odpowiedzialności za przewóz znajdziesz w magazynie "Zarządzający transportem".

Cezary Młotek, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa transportowego z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39932 )
Array ( [docId] => 39932 )