Łatwiejsze doładowania i przeładowania towarów w tranzycie

Data: 02-03-2014 r.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, obecnie mogą łatwiej doładowywać i przeładowywać towary objęte wcześniej procedurą wywozu w polskim urzędzie.

Od końca stycznia można uzyskać pozwolenie na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych. Pozwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwej izby celnej i jest rozszerzeniem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Te uprawnienia przedsiębiorca może otrzymać również, gdy ubiega się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

Oznacza to, że można samodzielnie zdejmować plomby celne i doładowywać towary, a także przeładowywać je na inny środek transportu. Przedsiębiorca może zdjąć plombę celną, doładować towar, a następnie założyć własną plombę. Do tej pory takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się tylko w oddziałach celnych lub na miejscu przy obecności funkcjonariusza Służby Celnej. Z tej możliwości mogą także skorzystać przedsiębiorcy w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które wcześniej zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych. Dotyczy to wyłącznie podmiotów, które mają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

Od końca stycznia przedsiębiorcy mogą również łatwiej przeładowywać towary w tranzycie wspólnotowym, jeżeli na pojazd wcześniej nie założono plomb celnych. Wówczas naczelnik urzędu celnego wyda bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków towarów w tranzycie. O udzielenie zgody mogą występować osoby faktycznie zaangażowane w operacje tranzytowe, np. przewoźnicy, spedytorzy, przeładowcy, odbiorcy, główni zobowiązani.

Źródło: Służba Celna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34029 )
Array ( [docId] => 34029 )

Array ( [docId] => 34029 )