Są już rozporządzenia do nowej ustawy o transporcie drogowym

Data: 23-04-2013 r.

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym regulują m.in. wysokość opłat za wydawanie licencji transportowych i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika. Wejdą w życie razem ze znowelizowaną ustawą, a więc w ciągu następnych tygodni.

Projekt rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej ustawy o transporcie zawiera przepisy dotyczące wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Część opłat bez zmian

W projekcie tym bez zmian pozostawiono opłaty za:

 • wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów: regularnego, regularnego specjalnego, wahadłowego lub okazjonalnego,
 • wydanie formularza jazdy,
 • wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy,
 • wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • wydanie zezwolenia zagranicznego,
 • wydanie, zmianę i wydanie wtórnika świadectwa kierowcy,
 • wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym przewozu osób,
 • wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego,
 • wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zmianę certyfikatu, wydanie wtórnika certyfikatu,
 • udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Po wejściu w życie nowelizacji do ustawy o transporcie drogowym wprowadzone zostaną licencje na wykonywanie:

 • krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

W związku z tym w projekcie rozporządzenia określono opłaty za udzielenie takich licencji transportowych (oraz zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji, wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji). Ich wysokość pozostanie jednak na poziomie aktualnych opłat pobieranych za wydanie dokumentów na wykonywanie tego rodzaju działalności.

Opłaty za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotowe

W projekcie rozporządzenia określono też stawki opłat za udzielenie nowych dokumentów wynikających z przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. Chodzi tu o:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wydawane na czas nieoznaczony zamiast dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy oraz
 • licencję wspólnotową – udzielają w miejsce dotychczasowej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z nowymi przepisami za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy ma być pobierana opłata w wysokości 1.000 zł. Analogiczna stawka obowiązuje obecnie za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (na okres powyżej 30 lat do 50 lat). Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką (na okres powyżej 30 lat do 50 lat) wynosi natomiast 900 zł. Nie będzie zatem drożej, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane będzie na czas nieoznaczony.

Podobnie będzie w przypadku opłat za wydanie licencji wspólnotowej. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 3.600 zł, natomiast za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym na okres 5 lat trzeba zapłacić 4.000 zł. Nowe rozporządzenie zachowuje te stawki w odniesieniu do licencji wspólnotowej. Na podstawie jego przepisów stawki opłat za udzielenie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem oraz międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym na okres do 5 lat wyniosą odpowiednio 3.600 zł i 4.000 zł. Stawki tych opłat na okres powyżej 5 lat do 10 lat wyniosą natomiast 7.200 zł i 8.000 zł.

Zmiana sposobu określenia opłaty wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 i nr 1073/2009, które przewidują, że licencja wspólnotowa jest wydawana na okres nie dłuższy niż 10 lat, z możliwością jego przedłużenia.

Podstawa prawna:

 • projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Michał Petranik, prawnik, specjalista w zakresie transportu drogowego, starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32235 )
Array ( [docId] => 32235 )

Array ( [docId] => 32235 )