Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność

Data: 01-12-2015 r.

Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny nacisk na poszczególne osie pojazd, a tylko niektóre pojazdy mają czujniki nacisku osi.

Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa się przy drogach o niskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi o zwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie zezwolenie, a to kosztuje i jest czasochłonne.

Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia i przytrafi się kontrola, może być nałożona kara. Przy czym w przypadku przekroczenia wyłącznie nacisku osi odpowiedzialność poniesie w zasadzie tylko firma transportowa, wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji.

Kary uzależnione są od rodzaju drogi oraz od wielkości przekroczenia i mogą wynosić od 500 zł do 15 tys. złotych. W przypadku przekroczenia nacisku osi oraz masy całkowitej pojazdu lub jego gabarytów z takimi samymi konsekwencjami jak przewoźnik musi liczyć się załadowca towaru. Przy czym odpowiedzialność załadowcy musi zostać udowodniona ponad wszelką wątpliwość, ponieważ załadowca może ponieść karę tylko jeżeli okoliczności i dowody wskazują, że miał wpływ na powstanie naruszenia lub na godził się na jego powstania. Czyli inaczej mówiąc – świadomie zezwolił na poruszenia się pojazdu, wiedząc, że pojazd przekracza dopuszczalne parametry.

Nieco inaczej natomiast przedstawia się kwestia odpowiedzialności kierowcy, który może ponieść karę tylko za przekroczenie ładowności pojazdu lub dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Kara kierowcy będzie wymierzona na miejscu, który może otrzymać mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, a w przypadku przewoźnika lub załadowcy ewentualna kara może zostać nałożona po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Poniższa tabela prezentuje dopuszczalne wartości, których przekroczenie skutkować może nałożeniem kary dla firmy lub załadowcy.

Warto dodać, że w przypadku kierowcy sankcję może ponieść nie za przekroczenie wartości określonych w tabeli, ale wartości określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Tabela dopuszczalnych wartości

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38120 )
Array ( [docId] => 38120 )