Przewóz gazu – co się zmieniło

Autor: Cezary Młotek
Data: 30-01-2017 r.

W styczniu 2017 roku weszły w życie zmiany w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), np. przewozu gazu. Jakie ma to konsekwencje przy przewozie towarów niebezpiecznych?

Umowa ADR ulega regularnej nowelizacji co dwa lata. Umowę w dotychczasowym brzmieniu (z 2015 roku) można stosować do końca czerwca 2017 roku zamiennie z najnowszymi przepisami. Od 1 lipca 2017 r. wolno stosować tylko te najnowsze regulacje. Za każdym razem zmiany w umowie ADR są bardzo liczne.

 

Przede wszystkim zmianie ulegają wyłączenia dotyczące przewozu gazu. Od 2017 roku przepisy dotyczące ADR mają zastosowanie do gazów znajdujących się w zbiornikach paliwowych pojazdów przewożonych, gdzie zawór między zbiornikiem gazu a silnikiem powinien być zamknięty, a obwód elektryczny − przerwany.Mocnej przebudowie uległo natomiast wyłączenie zawarte w pkt1.1.3.2 (a). Zgodnie z nim w dalszym ciągu przepisy ADR nie mają zastosowania do przewozu gazów znajdujących się w zbiornikach lub butlach pojazdów i służących do jego napędu albo pracy jego wyposażenia, wykorzystywanego bądź przeznaczonego do wykorzystania w trakcie przewozu, w związku z wykonywaniem operacji transportowych (np. sprzętu chłodniczego). Całkowita pojemność zbiorników paliwa lub butli dla jednostki transportowej nie może przekroczyć ilości energii (MJ) lub masy (kg) odpowiadającej 54.000 MJ energii równoważnej. Warto wiedzieć, że wartość energetyczna 54.000 MJ odpowiada ilości paliwa zgodnie z pkt. 1.1.3.3. (a).

Wartość energetyczna paliw znajduje się w następującej tabeli:

PALIWO

ZAWARTOŚĆ ENERGII

Olej napędowy

36 MJ/litr

Benzyna

32 MJ/litr

Gaz ziemny/biogaz

35 MJ/Nm

Gaz płynny (LPG)

24 MJ/litr

Etanol

21 JM/litr

Biodiesel

33 MJ/litr

Emulsja paliwa

32 MJ/litr

Wodór

11 MJ/litr

Całkowita pojemność nie może przekroczyć:

1080 kg dla LNG i CNG

2250 litrów dla LPG

Cezary Młotek, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa transportowego z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39957 )
Array ( [docId] => 39957 )