Przewozy na potrzeby własne do Niemiec a płaca minimalna

Autor: Adam Hrycak
Data: 13-03-2015 r.

Kierowcy wykonujący przewozy na potrzeby własne do Niemiec są objęci przepisami o płacy minimalnej. Zatem ich pracodawcy muszą im wypłacać stawkę godzinową wynoszącą 8,50 euro. Tacy przedsiębiorcy jedynie nie muszą zgłaszać kierowców do urzędu rejestracyjnego.

Zgodnie z niemieckimi przepisami ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) pracodawca zza granicy jest zobowiązany wypłacić pracownikowi, wykonującemu pracę na terenie Niemiec, stawkę godzinową w wysokości 8,50 euro brutto. Wyjątki od tej zasady dotyczą m.in.:

 
 • praktykantów – osób w trakcie kształcenia zawodowego,

 • długotrwale bezrobotnych w pierwszych 6 miesiącach zatrudnienia,

 • osób poniżej 18. roku życia, nie posiadających wykształcenia zawodowego,

 • odbywających obowiązkową praktykę szkolną lub w ramach studiów, która nie trwa dłużej niż 3 miesiące.

Nowe regulacje dotyczą więc także pracowników firm wykonujących przewóz na potrzeby własne. Przepisy o stawce minimalnej dotyczą transgranicznego ruchu drogowego z załadunkiem lub rozładunkiem w Niemczech. Nie chodzi tu zatem o międzynarodowy transport drogowy, lecz szerzej o transgraniczny ruch drogowy, jeśli załadunek lub rozładunek następują na terytorium Niemiec.

Rozbieżność interpretacji, czy przewóz na potrzeby własne jest wyłączony spod przepisów o stawce minimalnej, bierze się najprawdopodobniej z treści § 16 MiLoG. Przewiduje on, że trzeba zgłosić osobę, która będzie pracować na terenie Niemiec. Obowiązek ten odnosi się wyłącznie do pracodawców zatrudniających pracowników w branżach wymienionych w § 2a Schwarzarbeitsgesetz (niemieckiej ustawy o pracy na czarno), czyli w:

 • budownictwie,

 • gastronomii i hotelarstwie,

 • sektorze transportu pasażerskiego,

 • spedycji, transporcie i przemyśle związanym z logistyką,

 • urządzaniu rozrywek na wolnym powietrzu (cyrki, wesołe miasteczka),

 • przedsiębiorstwach leśnych,

 • sprzątaniu budynków,

 • montażu i demontażu targów oraz wystaw,

 • przemyśle mięsnym.

Firma, która prowadzi przewozy na potrzeby własne, a przynajmniej jej główna działalność nie dotyczy żadnej z wymienionych branż, nie musi zgłaszać kierowców do niemieckich władz. Jednak brak tego obowiązku nie należy utożsamiać z tym, że nie trzeba wypłacać kierowcom stawki minimalnej. Pracowników wykonujących na terenie Niemiec muszą zgłaszać pracodawcy prowadzący działalność w zakresie związanym z branżami wymienionymi w § 2a Schwarzarbeitsgesetz. Obowiązek zapewnienia stawki minimalnej dotyczy natomiast wszystkich pracowników niezależnie od branży, w której pracują.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36713 )
Array ( [docId] => 36713 )