System EKAER na Węgrzech

Data: 18-03-2015 r.

Na Węgrzech od początku tego roku obowiązuje elektroniczny system kontroli przewozu transportem drogowym towarów objętych podatkiem VAT. Wprowadzenie tego systemu ma zapobiec nadużyciom podatkowym dotyczącym VAT.

System Kontroli Przewozu Transportem Drogowym Towarów (EKAER) zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmuje przewóz wszystkich towarów zarówno eksportowanych i importowanych na Węgry, jak i przewozy krajowe, niebędące przewozami na rzecz podmiotu ostatecznego. Każdy tego rodzaju transport może się odbywać tylko po zgłoszeniu go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (NAV) i otrzymaniu jego numeru rejestracji przez:

 
  • odbiorcę, czyli zamawiający podmiot z siedzibą na Węgrzech (w przypadku importu na Węgry),

  • nadawcę, czyli wysyłający podmiot z siedzibą na Węgrzech (w przypadku eksportu),

  • odbiorcę towaru (nie ostatecznego) − w przypadku przewozów krajowych.

Rejestracja wymaga podania danych nadawcy, adresu miejsca załadunku lub danych kontaktowych, pod którymi powyższe informacje będzie można uzyskać, dane odbiorcy, adres miejsca rozładunku, nazwy przewożonych towarów pod danym numerem EKAER, numer taryfy celnej, wagę, wartość bez VAT, cenę zakupu bądź koszty wytworzenia produktu, cel transportu drogowego.

Numer rejestracyjny pojazdu, który będzie realizował transport można podać po dokonaniu zgłoszenia i uzyskaniu numeru EKAER, jednak musi być podany przed rzeczywistym rozpoczęciem załadunku i uwidoczniony w dokumentacji EKAER. Zgłoszenia transportu można dokonać już przed jego rzeczywistym odbyciem, jednak należy mieć pewność, aby numer EKAER był ważny dla danego transportu do czasu jego zakończenia. Numer EKAER jest ważny przez 15 dni od jego przyznania.

System EKAER nie obowiązuje na przejazdy tranzytowe przez teren Węgier. W przypadku towarów przewożonych jednym transportem do różnych odbiorców każdy z odbiorców będzie musiał posiadać oddzielny numer EKAER dla jego części transportu tylko wtedy, jeżeli przekraczają one obowiązujące limity, o których mowa poniżej.

Źródło:

Ambasada RP w Budapeszcie

Elżbieta Jurewicz, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36741 )
Array ( [docId] => 36741 )

Array ( [docId] => 36741 )