Zmiany w VAT od samochodów osobowych

Data: 04-03-2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać nowe zasady rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych do celów prywatnych i firmowych. VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami będzie podlegał odliczeniu w 50% lub 100%.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy samochód o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, będzie uznawany za pojazd wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami będzie podlegał odliczeniu w 50%. Odliczenie będzie dotyczyć m.in. wydatków związanych z:

  •     zakupem pojazdów lub ich części składowych,
  •     używaniem na podstawie umowy leasingu, najmu lub innej o podobnym charakterze,
  •     zakupem paliw,
  •     naprawami, konserwacją czy innych związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

VAT od paliwa

Istotnym jest również, że do 30 czerwca 2015 r. właściciele samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż 500 kg (dla pojazdów o liczbie miejsc 3 lub więcej) nie będą mogli odliczyć VAT od zakupu paliwa do napędu takich samochodów. Zakaz nie dotyczy tylko samochodów posiadających homologację N1 oraz ładowność powyżej wskazanego limitu. W ich przypadku będzie można odliczyć 50% kwoty VAT od paliwa.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy samochód o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, będzie uznawany za pojazd wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami będzie podlegał odliczeniu w 50%. Odliczenie będzie dotyczyć m.in. wydatków związanych z:
VAT od paliwa

Istotnym jest również, że do 30 czerwca 2015 r. właściciele samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż 500 kg (dla pojazdów o liczbie miejsc 3 lub więcej) nie będą mogli odliczyć VAT od zakupu paliwa do napędu takich samochodów. Zakaz nie dotyczy tylko samochodów posiadających homologację N1 oraz ładowność powyżej wskazanego limitu. W ich przypadku będzie można odliczyć 50% kwoty VAT od paliwa.

Pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało w przypadku, gdy samochody będą używane tylko i wyłącznie do celów firmowych. Konieczne będzie jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniej informacji – na druku VAT-26– o wykorzystywaniu pojazdów do celów firmowych. Zawiadomienie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem.
Przepisy przejściowe

Właściciele samochodów z homologacją ciężarową na podstawie umowy leasingu będą objęci ochroną praw nabytych podatników. Oznacza to, że osoby, które przed wejściem w życie nowych przepisów, posiadały prawo do pełnego odliczenia VAT od czynszu, rat leasingowych, zachowają je również po nowelizacji. Jednak zostanie to spełnione pod warunkiem, że:

  •     pojazdy samochodowe będące przedmiotem umów zostaną wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji (a więc przedsiębiorca musi dysponować samochodem przed 1 kwietnia 2014 r.),
  •     umowa zostanie zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia we właściwym dla niego urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Źródło:

etap legislacyjny - ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez Senat (czeka na podpis prezydenta), samar.pl

Anna Kolasa, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34030 )
Array ( [docId] => 34030 )

Array ( [docId] => 34030 )