Diety wypłacane ryczałtem tylko przy umowie zleceniu

Data: 01-07-2013 r.

Można zawrzeć umowę z kierowcą tak, aby nie naliczać diet i ryczałtów za nocleg. Takie rozwiązanie zapewni umowa cywilnoprawna. Kierowca otrzymywałby wtedy diety płacone ryczałtem za konkretne zlecenie.

Wypłacanie diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowych ryczałtem jest możliwe tylko w przypadku umów cywilnoprawnych. Żeby rozliczać się w ten sposób, strony muszą zastrzec w umowie, że stawka godzinowa lub miesięczna wynagrodzenia przyznana zleceniobiorcy obejmuje zwrot kosztów podróży odbywanych w ramach zatrudnienia.

Podstawa zatrudnienia


Sposób rozliczania podróży służbowej zależy od tego, jaki rodzaj umowy podpisaliśmy z kierowcą. Jeśli jest to umowa o pracę, każdy wyjazd kierowcy odbywany na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się jego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności, będzie podróżą służbową. To, co strony zapisały w umowie nie ma żadnego znaczenia, gdyż rozliczenia delegacji nie są uzależnione od miejsca świadczenia pracy czy dodatkowych zapisów w umowie lub przepisach wewnątrzzakładowych. Wynikają bezpośrednio z przepisów, które nie przewidują możliwości zastąpienia tego typu świadczeń ryczałtem. Pracodawca musi więc naliczać diety i ryczałty za nocleg w wysokości wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych lub z rozporządzenia wydanego dla pracowników budżetówki za każdą pełną dobę wyjazdu.

Natomiast można wypłacać diety ryczałtem w przypadku umowy zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych. Trzeba tylko zapisać w umowie, że uzgodniona stawka wynagrodzenia zawiera w sobie zwrot kosztów poniesionych na podróże odbywane w związku z realizacją umowy. Taki zapis wyklucza możliwość dochodzenia przez zleceniobiorcę dodatkowych świadczeń, skoro zwrot tych kosztów został uwzględniony przy ustalaniu stawki godzinowej lub miesięcznej.

Ryczałt jest niekorzystny


Takie rozwiązanie ma jednak wadę. Zryczałtowana stawka obejmująca wynagrodzenie z umowy zlecenia i świadczenia z tytułu delegacji podlega w całości opodatkowaniu i oskładkowaniu. Nie można choćby w części wyłączyć ją z podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne.

W praktyce korzystniejsze jest zapisanie w umowie stawki zagranicznej diety oraz ryczałtu noclegowego w wysokości mieszczącej się między 30 zł (minimum dla diety krajowej) a kwotą określoną dla danego państwa w rozporządzeniu ministerstwa pracy i polityki społecznej. Wtedy przedsiębiorca dostosowuje wysokość przyznanych kierowcom świadczeń do własnych możliwości finansowych, zachowując jednocześnie możliwość wyłączenia tych kwot z podstawy wymiaru podatku i składek.


Agata Lankamer-Prasołek
,prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32295 )
Array ( [docId] => 32295 )

Array ( [docId] => 32295 )