Diety wypłacane ryczałtem tylko przy umowie zleceniu

Data: 01-07-2013 r.

Można zawrzeć umowę z kierowcą tak, aby nie naliczać diet i ryczałtów za nocleg. Takie rozwiązanie zapewni umowa cywilnoprawna. Kierowca otrzymywałby wtedy diety płacone ryczałtem za konkretne zlecenie.

Wypłacanie diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowych ryczałtem jest możliwe tylko w przypadku umów cywilnoprawnych. Żeby rozliczać się w ten sposób, strony muszą zastrzec w umowie, że stawka godzinowa lub miesięczna wynagrodzenia przyznana zleceniobiorcy obejmuje zwrot kosztów podróży odbywanych w ramach zatrudnienia.

Podstawa zatrudnienia


Sposób rozliczania podróży służbowej zależy od tego, jaki rodzaj umowy podpisaliśmy z kierowcą. Jeśli jest to umowa o pracę, każdy wyjazd kierowcy odbywany na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się jego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności, będzie podróżą służbową. To, co strony zapisały w umowie nie ma żadnego znaczenia, gdyż rozliczenia delegacji nie są uzależnione od miejsca świadczenia pracy czy dodatkowych zapisów w umowie lub przepisach wewnątrzzakładowych. Wynikają bezpośrednio z przepisów, które nie przewidują możliwości zastąpienia tego typu świadczeń ryczałtem. Pracodawca musi więc naliczać diety i ryczałty za nocleg w wysokości wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych lub z rozporządzenia wydanego dla pracowników budżetówki za każdą pełną dobę wyjazdu.

Natomiast można wypłacać diety ryczałtem w przypadku umowy zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych. Trzeba tylko zapisać w umowie, że uzgodniona stawka wynagrodzenia zawiera w sobie zwrot kosztów poniesionych na podróże odbywane w związku z realizacją umowy. Taki zapis wyklucza możliwość dochodzenia przez zleceniobiorcę dodatkowych świadczeń, skoro zwrot tych kosztów został uwzględniony przy ustalaniu stawki godzinowej lub miesięcznej.

Ryczałt jest niekorzystny


Takie rozwiązanie ma jednak wadę. Zryczałtowana stawka obejmująca wynagrodzenie z umowy zlecenia i świadczenia z tytułu delegacji podlega w całości opodatkowaniu i oskładkowaniu. Nie można choćby w części wyłączyć ją z podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne.

W praktyce korzystniejsze jest zapisanie w umowie stawki zagranicznej diety oraz ryczałtu noclegowego w wysokości mieszczącej się między 30 zł (minimum dla diety krajowej) a kwotą określoną dla danego państwa w rozporządzeniu ministerstwa pracy i polityki społecznej. Wtedy przedsiębiorca dostosowuje wysokość przyznanych kierowcom świadczeń do własnych możliwości finansowych, zachowując jednocześnie możliwość wyłączenia tych kwot z podstawy wymiaru podatku i składek.


Agata Lankamer-Prasołek
,prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32295 )
Array ( [docId] => 32295 )

Array ( [docId] => 32295 )