Dodatkowa praca kierowcy w ramach pomocy drogowej

Autor: Małgorzata Skonieczna
Data: 22-12-2016 r.

Zdarza się, że kierowca chce podjąć dodatkowe zajęcie. Dobrym pomysłem może być wykonywanie przewozów w ramach pomocy drogowej. Czy w takim przypadku zawodowy kierowca musi posiadać dodatkowe uprawnienia?

Kierowca zawodowy, który chce podjąć działalność w zakresie pomocy drogowej, nie ma obowiązku posiadania żadnych dodatkowych uprawnień i dokumentów. Pojawia się natomiast pytanie, czy będą obowiązywały go limity, jeśli chodzi o czas jego pracy.

 

Tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Kierowca może jednak przedłużyć go do 60 godzin w konkretnym tygodniu, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Z kolei gdy wykonuje pracę w porze nocnej, wtedy czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Kierowcy należy się również obowiązkowa przerwa w pracy wynosząca 30 lub 45 minut w zależności od liczby przepracowanych godzin.

Te limity odnoszą się łącznie do wszystkich stosunków pracy, w których pozostaje konkretny kierowca. Pracodawca natomiast ma obowiązek uzyskać od kierowcy oświadczenia na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Ma to służyć prawidłowemu zaplanowaniu czasu pracy pracownika. Stosuje się bowiem zasadę, że czas pracy kierowcy stanowi sumę godzin pracy w ramach wszystkich zawartych przez niego umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz w ramach samozatrudnienia.

Nie stosuje się wyłączenia zakresu stosowania regulacji dotyczących tygodniowego czasu pracy kierowcy, pracy w porze nocnej oraz przerw w pracy w przypadku prowadzenia pojazdów specjalistycznych pomocy drogowej poruszających się w promieniu 100 km od swej bazy. Pozostałe limity określone w ustawie o czasie pracy kierowców niestety nadal będą kierowcę obowiązywały.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39850 )
Array ( [docId] => 39850 )