Dotacje z urzędu pracy na przeszkolenie pracowników

Autor: Marta Szostak
Data: 13-07-2014 r.

Pracodawca może przekwalifikować swoich pracowników za fundusze z powiatowego urzędu pracy. Może ubiegać się o wsparcie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego. Dotacje wynoszą nawet 80% kosztów, które ponosi firma.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) zastąpił dotychczasowy zakładowy fundusz szkoleniowy, który nie cieszył się popularnością wśród pracodawców.

Na co dotacje z KFS

 

KFS ułatwi pracodawcom przekwalifikowanie oraz podniesienie kwalifikacji pracowników, a także dostosowanie ich umiejętności do zmieniających się wymagań. Priorytetem teraz będzie przekwalifikowanie osób w wieku 45 +.

Środki z funduszu można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ile firma zapłaci

Pracodawca zainteresowany przekwalifikowaniem składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w formie papierowej lub elektronicznej. Poza podstawowymi danymi o firmie trzeba wskazać formę kształcenia, liczbę pracowników z podziałem na grupy wiekowe, kwotę potrzebną na kształcenie oraz uzasadnić potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez zatrudnionych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis. Gdy wniosek będzie zawierał braki, urzędnik wezwie pracodawcę do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Pracodawca będzie musiał ponieść 20% kosztów przekwalifikowania pracowników. Urząd sfinansuje maksymalnie 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika. Tylko mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pokrycie 100% kosztów szkoleń.

Marta Szostak, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35327 )
Array ( [docId] => 35327 )