Dotacje z urzędu pracy na przeszkolenie pracowników

Autor: Marta Szostak
Data: 13-07-2014 r.

Pracodawca może przekwalifikować swoich pracowników za fundusze z powiatowego urzędu pracy. Może ubiegać się o wsparcie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego. Dotacje wynoszą nawet 80% kosztów, które ponosi firma.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) zastąpił dotychczasowy zakładowy fundusz szkoleniowy, który nie cieszył się popularnością wśród pracodawców.

Na co dotacje z KFS

KFS ułatwi pracodawcom przekwalifikowanie oraz podniesienie kwalifikacji pracowników, a także dostosowanie ich umiejętności do zmieniających się wymagań. Priorytetem teraz będzie przekwalifikowanie osób w wieku 45 +.

Środki z funduszu można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ile firma zapłaci

Pracodawca zainteresowany przekwalifikowaniem składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w formie papierowej lub elektronicznej. Poza podstawowymi danymi o firmie trzeba wskazać formę kształcenia, liczbę pracowników z podziałem na grupy wiekowe, kwotę potrzebną na kształcenie oraz uzasadnić potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez zatrudnionych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis. Gdy wniosek będzie zawierał braki, urzędnik wezwie pracodawcę do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Pracodawca będzie musiał ponieść 20% kosztów przekwalifikowania pracowników. Urząd sfinansuje maksymalnie 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika. Tylko mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pokrycie 100% kosztów szkoleń.

Marta Szostak, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35327 )
Array ( [docId] => 35327 )

Array ( [docId] => 35327 )