Kontrola organu licencyjnego po wejściu w życie nowych przepisów

Data: 27-05-2013 r.

Nowa ustawa o transporcie zacznie obowiązywać 15 sierpnia. Przewoźnicy, których licencje będą ważne, nie muszą dokonywać dodatkowych formalności. Jednak muszą być gotowi do kontroli organu licencyjnego.

Ustawa nakłada na przewoźnika obowiązek spełniania odpowiednich wymogów przez cały okres posiadania licencji, a nie tylko przy jej wydawaniu. Organ licencyjny może w każdej chwili wezwać przewoźnika do potwierdzenia, że spełnia wszystkie te wymogi. Wezwanie niekoniecznie oznacza, że w siedzibie firmy zostanie przeprowadzona kontrola, choć często towarzyszy wezwaniu, ponieważ kontrola organu licencyjnego musi odbyć się raz na 5 lat.

Przedsiębiorca zostaje pisemnie wezwany do przedstawienia określonych dokumentów w terminie 7 lub 14 dni. Mogą to być pojedyncze dokumenty, potwierdzające jeden z wymogów (np. zdolność finansową, kompetencje zawodowe czy posiadanie odpowiedniej siedziby) lub komplet dokumentów potwierdzający spełnianie wszystkich warunków. Organ nie może wzywać właściciela firmy do osobistego stawienia się w jego siedzibie. Możemy więc wysłać dokumenty pocztą lub przynieść je do urzędu.

Organ licencyjny może zażądać wszystkich dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wydanie danej licencji. Zgodnie z nowymi przepisami będą to:

 • informacja o adresie stałej siedziby przedsiębiorcy oraz oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,
 • dokumenty potwierdzające dysponowanie pojazdami,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub ich oświadczenia, że nie byli karani,
 • oświadczenie zarządzającego transportem, potwierdzające, że rzeczywiście nim zarządza,
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej,
 • oświadczenie o zatrudnianiu kierowców, którzy nie mają zakazu wykonywania zawodu, lub o współpracy z osobami wykonującymi osobiście przewozy na rzecz firmy, wobec których nie orzeczono takiego zakazu, z dopiskiem „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Już teraz zweryfikujmy, czy nasza firma spełnia wszystkie wymagania, aby w każdej chwili być przygotowanym do kontroli organu licencyjnego.

Podstawa prawna: ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r., poz. 567).

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32287 )
Array ( [docId] => 32287 )

Array ( [docId] => 32287 )