Minimalna stawka godzinowa we Włoszech

Data: 22-08-2016 r.

Emocje wywołane wejściem w życie Loi Macron nie zdążyły jeszcze na dobre opaść, a Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje obowiązują od miesiąca.

Nowe przepisy nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych realizowanych na terenie Włoch. Sama wysokość minimalnej stawki godzinowej wynika z układów zbiorowych dla poszczególnych grup zawodowych. W odniesieniu do transportu towarów wynosi:

 • 9,85 euro dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 (kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności poniżej 80 ton),

 • 10,12 euro dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S (kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 80 ton oraz samochodów ciężarowych o ładowności ponad 20 ton posiadających żurawie).

Na chwilę obecną nadal brak jest dalszych aktów wykonawczych, które precyzowałyby, czy poza kabotażem chodzi tylko o przewozy z i do Włoch, czy także o tranzyt.

Trzeba zgłosić oddelegowanie

Jeśli przewoźnik chce oddelegować swojego kierowcę do wykonywania przewozu na terenie Włoch, musi zgłosić to do włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania. Będzie miał 5 dni, aby wprowadzić ewentualne zmiany. Prawidłowo wypełniony przez przewoźnika dokument powinien zawierać takie informacje, jak:

 • dane identyfikacyjne przewoźnika,

 • liczba i ogólne dane delegowanych kierowców,

 • data rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania,

 • miejsce wykonywania świadczenia usług,

 • dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego,

 • rodzaj usług,

 • dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech,

 • dane przedstawiciela przewoźnika ds. dialogu społecznego,

 • numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, jeśli zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przewoźnik.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki dokładnie sposób będzie można zgłosić oddelegowanie kierowcy na odległość. Szczegółowe informacje na ten temat mają zostać udostępnione przez włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w terminie 30 dni od daty wejścia w życie dekretu.

Bez przedstawiciela ani rusz

Nowe przepisy − podobnie jak miało to miejsce w przypadku Francji − wprowadzają obowiązek posiadania przez przewoźnika swojego przedstawiciela we Włoszech. Dla firmy transportowej oznacza to niestety konieczność ponoszenia dodatkowych opłat. Do obowiązków przedstawiciela należeć będzie wysyłanie oraz odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przewoźnik nie wyznaczy przedstawiciela, za siedzibę przedsiębiorstwa delegowanego będzie uznana siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

Dodatkowo przewoźnik będzie miał obowiązek wyznaczyć na cały okres oddelegowania kierowcy swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z zainteresowanymi partnerami społecznymi oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39379 )
Array ( [docId] => 39379 )