Nowe certyfikaty bezpieczeństwa pojazdów

Data: 15-01-2014 r.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa pojazdów silnikowych i przyczep. Dokumenty otrzymane przed zmianą przepisów zachowają jednak ważność przez okres, na który zostały wydane.

Nowe certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd (lub przyczepę) odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu są wydawane na okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. Aby je uzyskać należy złożyć kopie następujących dokumentów:

  • certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez:

    • pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO III bezpieczny”, „EURO IV bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny”, albo
    • pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, albo
    • przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa;
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

  • krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;

  • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu.

Wzór zaświadczenia można znaleźć w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Osoby posiadające certyfikaty bezpieczeństwa wydane przed zmianą przepisów mogą być spokojne - nie będzie trzeba ich wymieniać. Dokumenty te zachowają ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33649 )
Array ( [docId] => 33649 )

Array ( [docId] => 33649 )