Obcokrajowiec jako zarządzający transportem w polskiej firmie

Autor: Marcin Radomski
Data: 11-03-2014 r.

Obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada certyfikat kompetencji zawodowych może pełnić funkcję osoby zarządzającej transportem w polskiej firmie. Ważne by został spełniony wymóg dobrej reputacji.

Nie ma przeszkód, aby zarządzający legitymował się certyfikatem wydanym w jednym z krajów UE. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1071/2009 w celu uzyskania kompetencji zawodowych kandydaci przystępują do egzaminu w państwie członkowskim, w którym posiadają zwykłe miejsce zamieszkania, lub w tym, gdzie pracują.

W związku z tym certyfikat wydany w jednym państwie członkowskim jest respektowany na terenie całej Unii. Do pełnienia funkcji zarządzającego niezbędny jest „rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem”. Zarządzający musi więc być jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem lub członkiem rady nadzorczej oraz mieszkać na terenie Wspólnoty. Ważne też, aby cieszył się dobrą reputacją.

Zapamiętaj!

To, kto pełni funkcję osoby zarządzającej transportem, należy koniecznie odnotować w dokumentach firmy (w zależności od formy działalności – w uchwale rady nadzorczej lub w innym dokumencie, np. dodatkowej umowie z zarządzającym).

Jeżeli te przesłanki zostaną spełnione, nie ma przeszkód, by zarządzającym w polskiej firmie była osoba z innego kraju UE.

Marcin Radomski, praktyk, specjalizujący się w przepisach transportowych, trener i szkoleniowiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34154 )
Array ( [docId] => 34154 )