Ryczałt za nocleg przysługuje za odpoczynek dobowy

Data: 15-02-2014 r.

Ryczałt za nocleg należy wypłacać za każdą dobę, w której kierowca podczas zagranicznej podróży służbowej korzystał z odpoczynku, bez względu na jego długość. Ryczałtu nie wypłaca się, jeśli kierowca nie skorzystał z odpoczynku.

Ryczałt noclegowy przysługuje zamiennie ze zwrotem kosztów noclegu wynikających z rachunku, gdy kierowcy nie zapewniono bezpłatnego noclegu podczas podróży służbowej. Ryczałt nie przysługuje za czas przejazdu.

Długość odpoczynku

Prawo do ryczałtu za noclegi w zagranicznych podróżach nie zostało uzależnione od czasu trwania odpoczynku. Świadczenie to przysługuje w stawkach dziennych, ustalanych na poziomie 25% limitu hotelowego, określonego dla państwa docelowego wyjazdu. Są to kryteria niezależne od długości wykorzystanego odpoczynku dobowego.

Oznacza to, że skorzystanie w ramach podróży służbowej z minimalnego 9-godzinnego skróconego odpoczynku dobowego uprawnia kierowcę do ryczałtu za nocleg, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna nie zapewnili mu bezpłatnego noclegu.

Organizacja wyjazdu

Jeśli pracodawca tak zorganizował podróż służbową kierowcy, by na część zagraniczną przypadały jedynie czynności zaliczane do czasu pracy (prowadzenie pojazdu, załatwianie niezbędnych formalności administracyjnych, rozładunek i załadunek pojazdu) oraz przerwy w prowadzeniu pojazdu lub w czasie pracy, nie musi wypłacać ryczałtów noclegowych.

Zostały one uzależnione od faktycznego skorzystania z dziennego okresu odpoczynku, więc nie ma podstaw, by wypłacać je kierowcom, którzy nie skorzystali z odpoczynku w czasie zagranicznej podróży.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33896 )
Array ( [docId] => 33896 )

Array ( [docId] => 33896 )