Płaca minimalna we Francji od 1 lipca 2016 r.

Autor: Adam Hrycak
Data: 22-04-2016 r.

Kierowcom jadącym do Francji będzie trzeba zapewnić wynagrodzenie na poziomie 9,61 euro za godzinę. Ustawa Loi Macron nakłada także na przewoźników inne, niedogodne obowiązki, które mogą generować wysokie koszty.

Francuski rząd przyjął dekret dotyczący m.in. pracowników transportu drogowego i wodnego czasowo delegowanych do pracy na terytorium Francji.

Obowiązki przewoźnika

 

Pracodawcy będą musieli zapewnić kierowcom wynagrodzenie na poziomie 9,61 euro brutto za godzinę pracy. Dodatkowo minimalne wynagrodzenie trzeba będzie odpowiednio powiększyć o dodatek za wysługę lat wynikający z obowiązującego we Francji układu zbiorowego płac dla sektora transportu. Będzie trzeba więc zweryfikować, do której klasy pracowników zakwalifikować kierowcę.

Przewoźnicy będą musieli za każdego kierowcę wypełnić zaświadczenie o delegowaniu, które będzie ważne przez pół roku. Zaświadczenie należy sporządzić po francusku (będzie można je złożyć również elektronicznie). Formularz zaświadczenia powinien zawierać m.in. dane kontaktowe firmy i osób nią zarządzających, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych, do którego odprowadzane są składki. Ponadto muszą się tam znaleźć dane dotyczące kierowców, przeliczone na euro stawki godzinowe brutto, koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji. Przedstawiciel będzie musiał przechowywać dokumentację dotyczącą delegowania kierowcy sporządzoną w języku francuskim. Kierowca natomiast będzie musiał posiadać w pojeździe i okazywać do kontroli zaświadczenie o oddelegowaniu oraz umowę o pracę.

Wyznaczenie przedstawiciela

Przedstawiciel przewoźnika ustanowiony na terenie Francji będzie musiał na wypadek kontroli dysponować odcinkami wypłat za okres oddelegowania każdego kierowcy lub równoważnymi dokumentami świadczącymi o wynagrodzeniu. Dokumenty te powinny zawierać przeliczoną na euro stawkę godzinową, a także okres i rozkład czasu pracy stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzenia. Ponadto w dokumentach gromadzonych przez przedstawiciela trzeba będzie wykazywać urlopy i dni wolne kierowcy oraz elementy wynagrodzenia, które się do nich odnoszą, a także dokumenty poświadczające rzeczywistą wypłatę pensji.

Właśnie małym firmom transportowym najtrudniej będzie utrzymać stałego pełnomocnika we Francji ze względów finansowych. Nadzieja w tym, że znaczne zapotrzebowanie na usługi takich pełnomocników przyczyni się do obniżenia cen świadczonych przez nich usług. Może się tak stać, gdy jedna osoba będzie mogła być pełnomocnikiem kilku lub kilkunastu firm transportowych.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38898 )
Array ( [docId] => 38898 )