Płacenie zaległości podatkowych sprzedawcy przy zakupie paliwa

Data: 21-10-2013 r.

Firma transportowa, kupując hurtowo paliwo, musi liczyć się zapłatą zaległości podatkowych dostawcy paliwa. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT. Przedsiębiorstwo może uniknąć odpowiedzialności w kilku przypadkach.

Od 1 października 2013 r. obowiązują następujące regulacje:

 • rozszerzono katalog towarów, od których podatek płaci nabywca (wyroby stalowe i odpady oraz surowce wtórne),

 • nie można rozliczać VAT za okresy kwartalne w określonych sytuacjach oraz

 • wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców.

Przepisów tych muszą przestrzegać podatnicy dostarczający i kupujący towary wrażliwe, czyli paliwa (oraz niektóre wyroby stalowe, złoto, pewne odpady). Nabywcy paliwa solidarnie odpowiadają za rozliczenie podatku ze sprzedawcą.

Nabywca paliwa odpowiada wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części proporcjonalnie przypadającej do otrzymanej dostawy. Kupujący nie jest odpowiedzialny wraz ze zbywcą, jeśli:

 • rozliczenia przekraczają 50 tys. zł wartości towaru (bez VAT) w miesiącu,

 • wiedział lub przypuszczał, że podatek nie został wpłacony do urzędu skarbowego. Tak będzie, kiedy cena za paliwo była niższa od jego wartości rynkowej,

 • wykaże, że okoliczności lub warunki kupna paliwa nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.

Nabywcy towarów wrażliwych są odpowiedzialni za zaległości podatkowe dostawcy, jeśli zostanie to stwierdzone przez organ podatkowy. Zakres odpowiedzialności nie obejmuje:
 • odsetek za zwłokę od tych zaległości, naliczonych przed wydaniem decyzji orzekającej odpowiedzialność oraz
 • kosztów egzekucyjnych związanych z ich egzekwowaniem.
Kupujący nie jest odpowiedzialny za podatek dostawcy, jeżeli upłyną 3 lata od końca roku, w którym kupił paliwo.
Kupujący nie odpowiada razem z dostawcą za jego zaległości podatkowe w VAT, gdy:
 1. kupuje paliwo na stacjach paliw do standardowych zbiorników pojazdów używanych do ich napędu (gdy nie jest to zakup hurtowy, np. do cysterny);
 2. dostawca paliwa nie rozliczył niekorzystnie podatku po to, żeby mniej zapłacić;
 3. dostawca paliwa był wymieniony na dzień dokonania dostawy w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32346 )
Array ( [docId] => 32346 )

Array ( [docId] => 32346 )