Przekazanie danych przewoźnika drogowego do organu licencyjnego

Autor: Adam Hrycak
Data: 23-09-2014 r.

16 września 2014 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego. 

Zgodnie z rozporządzeniem organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji może żądać od przewoźnika przedstawienia informacji w zakresie:

  • daty rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego objętego zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją;

  • nazwiska i imienia oraz stanowiska osoby zarządzającej transportem drogowym, która legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych, lub nazwisko i imię osoby uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

Przewozy regularne

W przypadku zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych, organ który je udzielił może żądać od przewoźnika przedstawienia informacji w zakresie:

  • daty rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania przewozu drogowego objętego zezwoleniem;

  • rodzaju wykonywanych przewozów;

  • rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, którymi wykonuje przewóz drogowy osób.

Organ może dodatkowo zażądać przedstawienia dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie ww. zezwoleń.

Wymienione informacje, tak jak do tej pory mają obejmować okres trzech miesięcy wstecz, a przewoźnik będzie musiał je dostarczyć do organu w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania. Poza tym organ będzie mógł zażądać od przewoźnika przedstawienia wszystkich lub niektórych dokumentów (lub ich kserokopii) dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o udzielenie licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu po-wyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Na dostarczenie tych dokumentów przewoźnik będzie miał natomiast nie mniej niż trzy tygodnie. Wskazane terminy mogą ulec przedłużeniu na wniosek przewoźnika uzasadniony ważnymi powodami.

Dlaczego nowe rozporządzenie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wcześniejsze rozporządzenie określające jakie dane przewoźnik musi przekazać do organu licencyjnego zostało wydane wtedy, gdy w utd wyróżniano jedynie licencje i zezwolenia, a nie było jeszcze mowy o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czy licencji wspólnotowej.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35759 )
Array ( [docId] => 35759 )

Array ( [docId] => 35759 )