Różne formy orzeczenia lekarskiego dla kierowcy

Data: 04-09-2013 r.

Dokument pozwalający pracować na stanowisku kierowcy może nazywać się „orzeczenie lekarskie” lub „zaświadczenie lekarskie”. Orzeczenie lekarskie dla kierowcy musi być wystawione przez lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.

Nie ma podstaw do zakwestionowania orzeczenia lekarskiego dla kierowcy, jeżeli:

  • lekarz przeprowadzający badanie ma wymagane uprawnienia,
  • kierowca jest zdolny do pracy,
  • kierowca nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Jednym z warunków zatrudnienia kierowcy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Aby je stwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie badań lekarskich, których zakres jest szerszy niż w odniesieniu do większości pracowników.

Kierowców bada się nie tylko pod kątem ogólnej zdolności do pracy, ale także ustala się istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Takie badania może przeprowadzić jedynie lekarz medycyny pracy, który posiada także uprawnienia do badania kierowców.

Dopiero na podstawie odbytych badań lekarz wydaje orzeczenie lekarskie dla kierowcy, stwierdzające zarówno istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jak i zdolność lub jej brak do pracy. Z tego dokumentu powinno wynikać, że badania zostały przeprowadzone również na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, a nie tylko na bazie Kodeksu pracy. W treści orzeczenia lekarskiego powinny znaleźć się dane przebadanego kierowcy, data przeprowadzonego badania oraz termin ważności badań lekarskich.

Orzeczenie musi być podpisane i opieczętowane przez lekarza. Lekarz uprawniony do badania kierowców i wydawania im stosownych orzeczeń, powinien posługiwać się dodatkową pieczątką, z której wynika, że może badać kierowców, oraz numerem zaświadczenia wydanego mu przez wojewodę w tej sprawie.


Agata Lankamer-Prasołek
, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32332 )
Array ( [docId] => 32332 )

Array ( [docId] => 32332 )