Kiedy wezwać policję przy wypadku na drodze

Data: 02-09-2013 r.

Osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję, jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub okoliczności kolizji nasuwają przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. Tak nakazuje art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nie jest jednak jasne, jak rozumieć pojęcie „ofiary” oraz „okoliczności, które mają nasuwać przypuszczenie, że doszło do przestępstwa”. Trudno ocenić czy ofiarą będzie każda osoba poszkodowana, czy tylko ciężko ranna. Obiekcje może też budzić konieczność ocenienia czy dane okoliczności przesądzają o możliwości popełnienia przestępstwa. Wydaje się jednak, że ustawodawca miał na myśli takie sytuacje, w których dochodzi do obrażeń ciała skutkujących długotrwałą utratą zdrowia lub zgonem, a także gdy istnieje podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy.

W przypadku tradycyjnej kolizji, kiedy mamy do czynienia wyłącznie z uszkodzeniami pojazdów, a obrażenia ciała osób nie są poważne, możemy ograniczyć się do sporządzenia oświadczenia przez sprawcę zdarzenia. Zgodnie z przywołaną ustawą osoba, która ma ubezpieczenie OC, a także poszkodowany, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń lub organowi odszkodowawczemu dowody zdarzenia oraz ułatwić ustalenie jego okoliczności i rozmiaru szkód.

Skutkiem zaniedbania tych obowiązków może być ograniczenie należnego odszkodowania albo, gdy jesteśmy sprawcą zdarzenia, konieczność zwrotu zakładowi ubezpieczeń jego części. Żeby do tego doszło, ubezpieczyciel musi wykazać, że stało się to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, co bywa trudne. Nie oznacza to jednak, że nie warto zawczasu zadbać o zgromadzenie wszystkich istotnych dokumentów. Ułatwi to nie tylko wykazanie zasadności, ale też wysokości roszczenia.

Wydaje się, że gdy przedstawimy ubezpieczycielowi notatkę sporządzoną przez policję, nie powinien kwestionować naszego udziału w zdarzeniu oraz okoliczności. Jednak nie zawsze tak się dzieje.

Treść notatki policyjnej (dokumentu urzędowego) jest wiążąca w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym do czasu, gdy nie zostanie wykazana okoliczność przeciwna. Może się więc zdarzyć, że na etapie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń zakwestionuje okoliczności wynikające z dokumentu i odmówi wypłaty odszkodowania. Wówczas pozostaje dochodzenie roszczeń przed sądem. Zwykle notatka policyjna bardzo przydaje się w procesie dochodzenia odszkodowania, ponieważ jest dowodem na zaistnienie zdarzenia i jego przebieg z racji jej sporządzenia przez organ państwowy.

W takiej notatce znajdują się dane samochodów i ich posiadaczy, informacje o zawartym ubezpieczeniu OC, kierujących i stanie ich trzeźwości, pasażerach, osobach rannych oraz zakresie uszkodzeń każdego z pojazdów. Przede wszystkim warto zadbać o dokładne opisanie przez policję tych ostatnich oraz umieszczenie w notatce danych osób poszkodowanych. Częstym problemem jest brak informacji o pasażerach uczestniczących w zdarzeniu. Wtedy świadkowie zdarzenia muszą dostarczyć oświadczenia potwierdzające udział poszkodowanego w wypadku. Warto również wskazać policjantom zakres uszkodzeń pojazdu, a dodatkowo samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną, choćby telefonem komórkowym.

Wniosek o wydanie notatki urzędowej należy złożyć do jednostki policyjnej, która obsługiwała zdarzenie. Przypilnujmy, żeby przyjęcie takiego wniosku zostało przez kogoś potwierdzone. W przypadku osób uczestniczących w zdarzeniu, nie trzeba dodatkowo wykazywać uprawnienia do uzyskania dokumentu, jeśli natomiast działa za nich pełnomocnik, powinien dodatkowo przedstawić pisemne pełnomocnictwo.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32331 )
Array ( [docId] => 32331 )

Array ( [docId] => 32331 )