Ryzyko walutowe – na czym polega w transporcie

Autor: Małgorzata Skonieczna
Data: 23-01-2017 r.

Jeśli przewoźnik zawiera transakcję w innej walucie niż krajowa, musi liczyć się z możliwością zmiany kursu walutowego między dniem zawarcia umowy a dniem, w którym będzie dokonywana płatność. Czy można się przed tym obronić?

Ryzyko walutowe wiąże się z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Wahania kursu walutowego mogą doprowadzać zarówno do polepszenia, jak i pogorszenia się sytuacji finansowej firmy transportowej.

Czy na pewno dużo ryzykujesz

 

Głównym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest podjęcie przez przewoźników odpowiednich działań, które wyeliminują albo ograniczą to ryzyko do akceptowalnego poziomu. Zanim jednak podejmie się decyzję o wyborze stosownych metod zabezpieczania się przed wahaniami kursu walut, warto rozważyć, czy w przypadku danego przedsiębiorstwa transportowego jest to w ogóle konieczne.

Może się bowiem okazać, że środki jakie poświęcił przewoźnik do zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym były niewspółmiernie wysokie, porównując je z potencjalną stratą.

Oszacuj ryzyko

Akceptacja ryzyka walutowego polega na jego świadomym ponoszeniu. Wahania kursu walut czasem przyczynią się do strat, a innym razem do zysków. Akceptowanie ryzyka trwa w takim przypadku do momentu, do którego przedsiębiorstwo uznaje ewentualne straty za dopuszczalne. Najczęściej przewoźnicy decydują się na tego typu rozwiązanie przy zawieraniu transakcji o niewielkiej wartości.

W takiej sytuacji potencjalna strata może nie być dla firmy aż tak mocno odczuwalna. Jeżeli dana transakcja dokonywana w obcej walucie opiewa na dużą kwotę, przewoźnik może skorzystać z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Można tutaj wyróżnić metody działań wewnętrznych oraz zewnętrznych przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o tym, jak zabezpieczać się przed ryzykiem walutowym, znajdziesz w poradniku „Firma transportowa”.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39933 )
Array ( [docId] => 39933 )