Sejm uchwalił zmiany w ustawie o transporcie drogowym – powstanie rejestr przewoźników

Autor: Adam Hrycak
Data: 17-10-2016 r.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym wreszcie ma powstać Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Ma być użyteczny zarówno dla przewoźników, jak i dla służb kontrolnych. Ma zacząć działać od 31 grudnia 2017 r.

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już dziś w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu.

Trzy ewidencje

 

GITD będzie prowadził rejestr w systemie teleinformatycznym. Ma się składać z trzech ewidencji:

 1. Przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Poważnych naruszeń przepisów dotyczących obowiązków lub warunków przewozów drogowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009.

 3. Osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, do czasu przywrócenia dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia.

Rejestr krajowy zostanie połączony przez punkt kontaktowy z rejestrami innych państw członkowskich UE. Dzięki temu możliwa będzie wymiana danych m.in. w zakresie naruszeń przepisów.

Dostępne informacje

Dane w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, oprócz daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy i zarządzającego transportem. Każdy będzie mógł więc sprawdzić np. liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, datę zawieszenia licencji wspólnotowej, powód jej cofnięcia itp.

Informacje, które znajdą się w ewidencji poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, będą udostępniane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie upoważnionym organom. Chodzi o: starostów, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, wojewódzkich komendantów policji, komendanta głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, dyrektorów izb celnych, Głównego Inspektora Pracy, zarządców dróg, sądy oraz szefa ABW. Z danymi zgromadzonymi w tych ewidencjach będzie mogła zapoznać się także osoba, której dotyczą.

 • Co się stanie, jeśli spóźnimy się ze spłatą rat leasingowych
 • Wynagrodzenie przewoźnika jako podwykonawcy przy robotach budowlanych w ramach zamówień publicznych
 • Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Obsługa tachografu

  pobierz

  Dokumentacja kadrowa kierowcy

  pobierz

  Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

  pobierz

  Niemiecka płaca minimalna

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 39606 )
  Array ( [docId] => 39606 )