Uszkodzenie przez kierowcę innego pojazdu na terenie magazynu

Data: 22-03-2016 r.

Może się zdarzyć, że kierowca w trakcie załadunku lub rozładunku towaru uszkodzi inny pojazd, znajdujący się na terenie magazynu. Jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika – pracodawcy tego kierowcy?

Przewoźnik, którego kierowca uszkadza inny pojazd, nie odpowiada za szkodę jako przewoźnik (tj. na zasadzie ryzyka), gdyż taka szkoda nie dotyczy bezpośrednio wykonywanego przez niego przewozu. Oznacza to, że w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a więc w granicach winy. Wina musi najpierw zostać sprawcy udowodniona. Istotne jest natomiast, czy uszkodzenie innego pojazdu związane jest także z uszkodzeniem przewożonego ładunku. Oznaczałoby to bowiem, że podmiotami uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania będą – inny przewoźnik (za uszkodzenia pojazdu) oraz właściciel ładunku (za uszkodzenia w owym ładunku).

Podstawą ustalenia odpowiedzialności przewoźnika jest kwestia przyznania się do winy przez kierowcę, który spowodował kolizję. Jeśli uczestnicy niezwłocznie sporządzą protokół, z którego będzie wynikać wina kierowcy, poszkodowani mogą po prostu dochodzić odszkodowania z polisy OC pojazdu przewoźnika – ale nie z polisy OC przewoźnika związanej z wykonywaniem przewozu. Te dwie polisy należy odróżniać jako związane z zupełnie różnymi tytułami ubezpieczenia.

Jeśli kierowca nie przyznaje się do winy, wówczas niezbędne może być wezwanie policji, która sporządzi protokół ze zdarzenia. Protokół ten, podobnie jak protokół sporządzony przez samych uczestników, jest podstawą do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z OC pojazdu. Bez stosownego oświadczenia bądź protokołu policji późniejsze skuteczne dochodzenie ewentualnego odszkodowania na drodze sądowej jest w zasadzie niemożliwe.

Poza odpowiedzialnością z polisy OC pojazdu przewoźnika, ewentualne dalsze dochodzenie odszkodowania przez poszkodowanych możliwe jest od kierowcy (ale tylko jeśli zawinił), a także od ubezpieczyciela, jeśli poszkodowani uznają, że odszkodowanie wypłacone z OC zostało przez ubezpieczyciela zaniżone.

Cezary Młotek, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa transportowego z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38782 )
Array ( [docId] => 38782 )

Array ( [docId] => 38782 )