Zmiany w regularnych przewozach osób

Autor: Adam Hrycak
Data: 29-08-2016 r.

Obowiązują już zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń, które zapowiadaliśmy wcześniej, weszły w życie. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło.

Nie ma już obowiązku dołączania cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób. Zatem zmiana cennika nie oznacza już konieczności wymiany tych dokumentów. Zezwolenia na wykonywanie tych przewozów oraz wypisy z tych zezwoleń wydane na podstawie dotychczasowych przepisów będą ważne do upływu określonych w nich terminów.

Potrzebny był cennik

 

Zgodnie z obowiązującym wcześniej wzorem zezwolenia oraz wzorami wypisów z tych zezwoleń dokumenty te były ważne wraz z załączonymi i potwierdzonymi przez organ udzielający zezwolenia rozkładem jazy i cennikiem.

Przez to, gdy przewoźnik chciał zmienić cennik, za każdym razem musiał złożyć wniosek o modyfikację zezwolenia. Ponadto miał obowiązek ponownie przedłożyć cennik uzgodniony z podmiotem zagranicznym, a także wnieść opłatę wynoszącą 10% opłaty za wydanie zezwolenia.

Kara od ITD

Częste wahania cen usług przewozu w państwach objętych tymi zezwoleniami (spoza UE) uniemożliwiały bieżące zmiany cennika przewozów. Inspekcja Transportu Drogowego nakładała natomiast karę w wysokości 2.000 zł za pobieranie należności za regularny przewóz osób niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości.

W tej sytuacji przewoźnicy albo byli zmuszeni do ponoszenia opłat za zmianę zezwolenia, albo narażali się na kary.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39393 )
Array ( [docId] => 39393 )