System kwalifikowania wykonawców - nowość w zamówieniach publicznych

Data: 05-01-2013 r.

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, wchodząca w życie 20 lutego 2013 roku, umożliwi zamawiającym sektorowym prowadzenie systemu kwalifikacji wykonawców – tym samym uprości i usprawni procedury weryfikacji oferentów. Dla przedsiębiorców oznacza to tyle, że zaoszczędzą czas i koszty.

System kwalifikowania wykonawców polega na prowadzeniu przez zamawiającego wykazu wykonawców na podstawie wcześniej przeprowadzanych kwalifikacji, dotyczących danej kategorii zamówień publicznych.

Wykonawca, który zakwalifikował się do systemu, w kolejnych postępowaniach tego samego zamawiającego, nie będzie musiał przedstawiać razem z ofertą czy wnioskiem części dokumentów.

Przepisy dotyczące systemu kwalifikacji wykonawców dotyczą tylko zamawiających sektorowych.

Ogłoszenie o prowadzeniu systemu kwalifikacji wykonawców

Do udziału w systemie kwalifikacji wykonawców zamawiający będą mogli dopuścić tylko tych wykonawców, którzy spełnią warunki wskazane w publicznym ogłoszeniu (dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych). Zamawiający opublikują ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DzUUE). W przypadku systemu ustanowionego na czas dłuższy, niż 3 lata, ogłoszenie będzie musiało być publikowane w DzUUE co roku. Dodatkowo, zamawiający są zobowiązani upubliczniać ogłoszenie na stronie internetowej przez cały okres trwania systemu. Zamieszczenie ogłoszenia o systemie kwalifikacji wykonawców będzie mogło zastąpić ogłoszenie o przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, skutkując wszczęciem postępowania w tych trybach.

 

Procedura dla wykonawców

Wykonawcy zainteresowani udziałem w systemie kwalifikowania do zamówień publicznych, w odpowiedzi na ogłoszenie, powinni złożyć wniosek o dopuszczenie ich do udziału w tym systemie, razem z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu. Na żądanie zamawiającego, będą musieli także złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie owych warunków. Zamawiający powinien w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku wybrać wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania do zamówienia publicznego. To oznacza, że automatycznie wybrani wykonawcy będą dopuszczeni do udziału w ogłaszanym przez zamawiającego przetargu określonej kategorii.

Podstawa prawna:

  • art. 134a – 134e ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. nr 217, poz. 1271).

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś
źródło:
Katarzyna Ronikier-Dolańska, radca prawny, „Będąc w systemie kwalifikacji, wykonawca złoży mniej dokumentów z ofertą”, 17 grudnia 2012, WIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32380 )
Array ( [docId] => 32380 )