Kopię odwołania można przesłać zamawiającemu po godzinach pracy

Data: 21-01-2015 r.

Jeśli kopia odwołania wpłynęła do zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy zamawiającego, ale w terminie na jego wniesienie, domniemywa się, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 2009 r. zlikwidowano instytucję protestu. Tym samym odwołanie stało się pierwszym środkiem odwoławczym przysługującym wykonawcom i innym uprawnionym podmiotom wobec czynności i zaniechań zamawiającego. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; dalej: ustawa Pzp).

Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Istnieje domniemanie, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią pisma przed tym czasem, jeżeli przed upływem terminu do jego wniesienia kopię odwołania przesłano mu faksem lub drogą elektroniczną (art. 180 ust. 5 ustawy Pzp).

Obalenie domniemania wynikającego z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp wymagałoby wykazania przez zamawiającego, iż zaistniała taka okoliczność, która uniemożliwiałaby mu nawet potencjalną możliwość zapoznania się z treścią odwołania (wyrok KIO z 3 lipca 2012 r., KIO 128/12).

Terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy obliczać zgodnie z regulacjami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wskazują one, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oznacza to zatem, iż terminy liczy się w dniach pełnych, a zamawiający nie może ich skracać, np. przyjmując, że z treścią wpływających do niego wiadomości mógł zapoznać się jedynie w godzinach pracy swojej jednostki (wyrok KIO z 13 maja 2011 r., KIO 933/11). Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w także w wyroku KIO z 2 kwietnia 2014 r. (KIO 568/14).

Karol Jaworski, prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36424 )
Array ( [docId] => 36424 )

Array ( [docId] => 36424 )