Koszty odwołań w prawie zamówień publicznych

Autor: Szczurek Piotr
Data: 08-06-2012 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i stanowi środek ochrony interesów wykonawcy.

Postępowanie odwoławcze jest odpłatne. W praktyce pewne kontrowersje budzi jednak nie sam fakt jego odpłatności, ale wysokość kosztów odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, regulującym wysokość i sposób pobierania wpisu w postępowaniu odwoławczym, wysokość ta uzależniona jest od wartości przedmiotu zamówienia, w oparciu o kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (tzw. progi unijne).

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne, wynosi 7 500,00 zł, a po ich przekroczeniu 15 000,00 zł. Natomiast w przypadku postępowań o udzielenia zamówienia na roboty budowlane, kwoty te wynoszą odpowiednio 10 000,00 zł i 20 000,00 zł. Wpis należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

Podobnie jak w postępowaniu sądowym, strona, na której niekorzyść orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, zobowiązana jest do zwrotu kosztów postępowania drugiej stronie. Należy pamiętać jednak, iż kosztami postępowania są oprócz wpisu również koszty dojazdu na posiedzenia Izby oraz wynagrodzenie pełnomocnika, które nie może jednak przekroczyć kwoty 3 600,00 zł.

Jeżeli jednak zamawiający uwzględni zarzuty postawione w odwołaniu jeszcze przed otwarciem rozprawy, Izba zwróci odwołującemu całą kwotę wpisu. Natomiast w przypadku wycofania odwołania przez odwołującego się, Izba zwróci mu 90% wartości wpisu, jednak pod warunkiem, że do wycofania odwołania doszło przed otwarciem rozprawy. W przeciwnym wypadku Izba orzeka o zwrocie kosztów na rzecz drugiej strony.

Z jednej strony, wysokość kosztów odwołania może stanowić dla niektórych wykonawców barierę, utrudniającą egzekwowanie od zamawiającego działania zgodnego z prawem. Z drugiej jednak strony, wpis od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej ma stanowić pewne zabezpieczenie przed pieniactwem i umyślnym uniemożliwianiem zamawiającemu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32381 )
Array ( [docId] => 32381 )

Array ( [docId] => 32381 )