Zamawiający nie może poprawić omyłki w ofercie poprzez wpisanie w niej nowego asortymentu towarów

Kategoria: Omyłki
Autor: Justyna Rek-Pawłowska
Data: 20-04-2016 r.

Całkowicie dowolne wpisanie przez zamawiającego w ofercie produktu innego, niż faktycznie zaoferował wykonawca, nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nawet jeśli wartość „poprawionych” pozycji jest nieznaczna. Nie stanowi to poprawienia omyłki w ofercie. Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze istotną modyfikacją (wyrok KIO z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zamawiający żądał w siwz złożenia wraz z ofertą wykazu asortymentowo-ilościowego zawierającego m.in. opis asortymentu (nazwę artykułu i jego charakterystykę), nazwę producenta oraz kod lub numer katalogowy producenta w celu jednoznacznej identyfikacji produktu. Zamawiający poprawił ofertę wykonawcy A. W tym celu w pięciu pozycjach wykazu oferowane przez wykonawcę przedmioty, które nie potwierdzały wymogów siwz, zastąpił innymi, które je spełniały. Wcześniej zażądał od wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca B odwołał się na tę czynność.

KIO ustaliła, że wskazanie towarów niespełniających wymagań zamawiającego nie nastąpiło skutkiem omyłki, lecz było świadomym działaniem wykonawcy A. Izba przypomniała, że to oferent w suwerenny sposób ustala, jakie produkty chce zaproponować, a zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp oferta może być zmieniona wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

Aby działanie zamawiającego prowadziło do przywrócenia zniekształconemu oświadczeniu wykonawcy zamierzonej treści, zawartość oferty powinna dawać podstawy do dokonania korekty. Tymczasem oferta wykonawcy A nie zawierała żadnych tego rodzaju informacji. Izba stwierdziła w związku z tym, że nie sposób uznać, iż działanie zamawiającego polegało na usunięciu omyłek. Skreślił on bowiem wskazane w ofercie nazwy produktów i numerów katalogowych i w arbitralny sposób wpisał nazwy produktów i numery katalogowe spełniające wymagania siwz i przez siebie oczekiwane.

Justyna Rek-Pawłowska, prawnik, specjalista ds. prawnych w dużej firmie wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39030 )
Array ( [docId] => 39030 )