Tonery i materiały biurowe można kupić w odrębnych postępowaniach

Data: 27-02-2015 r.

Nie mamy obowiązku sumowania wartości dostaw tuszów, tonerów i materiałów biurowych w skali całej uczelni. Możemy udzielić na nie osobnych zamówień, zgodnie z ich wartościami. Dostawy tuszów i tonerów oraz materiałów biurowych można nabyć w odrębnych procedurach właściwych dla ich poszczególnej wartości.

Zanim dokonamy oszacowania wartości zamówienia, należy ustalić, czy występują tu odrębne przedmioty zamówienia czy też mamy do czynienia z ich jednorodnością. Ta prowadziłaby w konsekwencji do łącznego szacowania zamówień.

Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia „odrębny przedmiot zamówienia”. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych przyjmuje się, iż należy wziąć pod uwagę:

  • tożsamość przedmiotową zamówienia – czy zakupy są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu,

  • tożsamość czasową zamówienia – czy można udzielić zamówienia w tym samym czasie,

  • tożsamość podmiotowa – czy zamówienia może zrealizować jeden podmiot.

Z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia, w szczególności wtedy gdy nie będzie można uzyskać ich od tego samego wykonawcy lub będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. Jednak każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. To, że dany towar można nabyć u tego samego wykonawcy nie zawsze świadczy o tym, iż mamy do czynienia z tożsamością zamówienia. Taka sytuacja może wystąpić np. przy kupowaniu niektórych materiałów budowlanych. Osobno będzie można szacować wartość drzwi pokojowych i farb do malowania ogrodzenia, mimo, iż obydwa towary możemy uzyskać w tym samym miejscu. Oceniając, czy zamówienia są odrębne, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim ich przeznaczenie, ale też cechy, którymi się charakteryzują.

W przypadku dostaw tonerów, tuszów i materiałów biurowych o ich odrębności decyduje w szczególności inne przeznaczenie. Mimo, że można je w wielu przypadkach zamówić u tych samych sprzedawców, to jednak pełnią one zupełnie inną funkcję i służą innym celom. Należy także pamiętać, że na rynku funkcjonuje wielu przedsiębiorców wyspecjalizowanych w dostawie tuszów i tonerów, niemających jednocześnie w swym asortymencie materiałów biurowych.

Karol Jaworski, prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36635 )
Array ( [docId] => 36635 )