Zasady prowadzenia dialogu technicznego

Data: 15-01-2013 r.

Skorzystanie przez zamawiającego z dialogu technicznego nie zwolni go z obowiązku opisania przedmiotu zamówienia i określenia warunków przyszłej umowy w sposób gwarantujący przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Obowiązywać będą niezmiennie regulacje dotyczące zasad opisywania przedmiotu zamówienia wynikające z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie zobowiązany prowadzić dialog, jednakowo traktując wszystkich jego uczestników i proponowane przez nich rozwiązania. Sposób uzyskania przez niego porady lub informacji dotyczące istotnych dla niego aspektów odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub warunków umowy będą musiały uwzględniać zasady uczciwej konkurencji.

Sposób przeprowadzania dialogu technicznego

W tym celu w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych przewidziano przepisy nakładające na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na jego stronie internetowej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie. Ponadto zamawiający zamieści informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dialog dotyczył. Następnie informacja o przeprowadzeniu dialogu, jego uczestnikach oraz o wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, siwz lub warunki umowy będzie stanowić element protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

Przepisy dotyczące dialogu technicznego pozostawiają zamawiającym duży zakres swobody odnośnie jego zastosowania (np. w odniesieniu do sposobu komunikowania się z podmiotami, z którymi prowadzą dialog, terminu, do którego oczekują na propozycje bądź metody dokumentowania dialogu) i zakresu merytorycznego. Zamawiający prowadzący dialog powinien mieć przede wszystkim na uwadze konieczność przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień tj.:

  • równego traktowania wykonawców,
  • uczciwej konkurencji oraz
  • przejrzystości.

 

Pomoc zamawiającemu się opłaca

Konsekwencją wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych instytucji dialogu technicznego będzie także zmiana art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego zapisami uczestnictwo w dialogu technicznym nie spowoduje konieczności wykluczenia wykonawcy ze względu na bezpośrednie wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania. Wykonawca uczestniczący wyłącznie w dialogu technicznym nie będzie dokonywać bezpośredniego opisu przedmiotu zamówienia, lecz przekaże informacje i udzieli porad, które zamawiający będzie mógł wykorzystać do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, siwz lub warunków umowy.

Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska, radca prawny, w latach 2010 –2012 członek Krajowej Izby Odwoławczej
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32388 )
Array ( [docId] => 32388 )