Nowe podejście do dzielenia zamówienia na części

Data: 29-02-2016 r.

Po dostosowaniu ustawy Pzp do regulacji unijnych zamawiający będzie musiał uzasadnić, dlaczego nie podzielił zamówienia na części. Podział będzie jak dotychczas decyzją zamawiającego, jednak konieczne stanie się uzasadnienie podjęcia decyzji o jego braku. Jednym z głównych celów nowych przepisów jest bowiem wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie ich udziału w rynku zamówień publicznych. Zmiany powinny być wdrożone do 18 kwietnia, dlatego polski ustawodawca musi się spieszyć.

Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem zamawiającego. Należy tu jednak mieć na uwadze zmianę podejścia, jaka zachodzi na gruncie nowych dyrektyw unijnych. Dzielenie zamówienia na części zgodnie z przepisami unijnymi staje się swojego rodzaju obowiązkiem dla zamawiających. Wynika to z faktu, iż jednym z głównych celów, wyrażonym już w motywie 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE, tzw. klasycznej, jakie przyświecały nowym przepisom dyrektyw było wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ułatwienie ich udziału w rynku zamówień publicznych. Wobec tego jedną z ważniejszych zasad będzie „dziel lub uzasadnij”. Podział zamówienia na części będzie jak dotychczas decyzją zamawiającego, jednak konieczne stanie się uzasadnienie podjęcia decyzji o braku podziału zamówienia (tak np. art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej).

 

Podobny kierunek zmian został przyjęty w projektowanych przepisach krajowych. Projekt ustawy Pzp z 19 stycznia 2016 r., który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji do konsultacji publicznych daje temu wyraz już w art. 5b. Zgodnie z tą regulacją zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy łączyć zamówień różnych rodzajów lub udzielać zamówień łącznie lub dzielić zamówienia na odrębne zamówienia publiczne. Dalsze przepisy wskazują m.in. na sposób postępowania przy zamówieniach częściowych, w których części zamówienia podlegają innym reżimom lub są inne rodzajowo.

Natomiast polski odpowiednik unijnej zasady „dziel lub uzasadnij” znalazł wyraz w przepisach dotyczących dokumentowania postępowań. Zamawiający w protokole postępowania będzie musiał wskazać powody niedokonania podziału zamówienia publicznego na części.

Agata Smerd, naczelnik wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38642 )
Array ( [docId] => 38642 )