Nowe podejście do dzielenia zamówienia na części

Data: 29-02-2016 r.

Po dostosowaniu ustawy Pzp do regulacji unijnych zamawiający będzie musiał uzasadnić, dlaczego nie podzielił zamówienia na części. Podział będzie jak dotychczas decyzją zamawiającego, jednak konieczne stanie się uzasadnienie podjęcia decyzji o jego braku. Jednym z głównych celów nowych przepisów jest bowiem wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie ich udziału w rynku zamówień publicznych. Zmiany powinny być wdrożone do 18 kwietnia, dlatego polski ustawodawca musi się spieszyć.

Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem zamawiającego. Należy tu jednak mieć na uwadze zmianę podejścia, jaka zachodzi na gruncie nowych dyrektyw unijnych. Dzielenie zamówienia na części zgodnie z przepisami unijnymi staje się swojego rodzaju obowiązkiem dla zamawiających. Wynika to z faktu, iż jednym z głównych celów, wyrażonym już w motywie 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE, tzw. klasycznej, jakie przyświecały nowym przepisom dyrektyw było wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ułatwienie ich udziału w rynku zamówień publicznych. Wobec tego jedną z ważniejszych zasad będzie „dziel lub uzasadnij”. Podział zamówienia na części będzie jak dotychczas decyzją zamawiającego, jednak konieczne stanie się uzasadnienie podjęcia decyzji o braku podziału zamówienia (tak np. art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej).

Podobny kierunek zmian został przyjęty w projektowanych przepisach krajowych. Projekt ustawy Pzp z 19 stycznia 2016 r., który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji do konsultacji publicznych daje temu wyraz już w art. 5b. Zgodnie z tą regulacją zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy łączyć zamówień różnych rodzajów lub udzielać zamówień łącznie lub dzielić zamówienia na odrębne zamówienia publiczne. Dalsze przepisy wskazują m.in. na sposób postępowania przy zamówieniach częściowych, w których części zamówienia podlegają innym reżimom lub są inne rodzajowo.

Natomiast polski odpowiednik unijnej zasady „dziel lub uzasadnij” znalazł wyraz w przepisach dotyczących dokumentowania postępowań. Zamawiający w protokole postępowania będzie musiał wskazać powody niedokonania podziału zamówienia publicznego na części.

Agata Smerd, naczelnik wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38642 )
Array ( [docId] => 38642 )

Array ( [docId] => 38642 )