Wadium należy zwrócić wykonawcy po faktycznym podpisaniu umowy

Data: 21-01-2015 r.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli go żądano.

Pojęcie „niezwłocznie” użyte przez ustawodawcę w przywołanym przepisie należy interpretować w ten sposób, że po spełnieniu ustawowych przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 1a ustawy Pzp i ustaniu przyczyn przetrzymywania wadium zamawiający zwraca je bez zbędnej zwłoki. Powodem zatrzymania wadium może być niedostarczenie zamawiającemu podpisanej przez obie strony umowy. Pojęcie „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. Istotne są okoliczności danej sprawy. Zamawiający nie musi w każdym przypadku zwracać wadium w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy.

Warto przytoczyć w tym miejscu orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z 7 lipca 2010 r. (KIO/KD 5/10), która stwierdziła, że niedookreślony termin „niezwłocznie” powinien być interpretowany w kontekście charakteru czynności zamawiającego, z którą jest związany. W przypadku zwrotu wadium, dopiero w momencie otrzymania egzemplarza umowy podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, zamawiający zyskuje pewność, że wybrany podmiot nie uchylił się od zawarcia kontraktu. W związku z tym, dopiero wówczas należy zwrócić wadium.

W celu uniknięcia opisanych w pytaniu wątpliwości, warto organizować zawarcie umowy, tak by obydwie strony składały na niej podpisy w swojej obecności i w tym samym dniu.

Ksenia Latos, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych,

Tagi: wadium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36423 )
Array ( [docId] => 36423 )