Zamówienia uzupełniające udzielane w trybie z wolnej ręki

Data: 12-11-2013 r.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających. Jednak nie mogą one stanowić więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i muszą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Kolejnym warunkiem do udzielenia zamówienia uzupełniającego jest to, aby zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i było zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Natomiast udzielanie temu samemu wykonawcy zamówień uzupełniających na dostawy jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Jednak musi to nastąpić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a zamówienia uzupełniające nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest możliwe, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co przyczyniałoby się do niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych związanych z użytkowaniem i dozorem urządzeń (sprzętu) zakupionych podczas zamówienia podstawowego. Konieczne jest również to, aby zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i było zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające w odróżnieniu od zamówień dodatkowych zawsze muszą być przewidziane przez zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania podstawowego. Wynika to wprost z przepisu art. 32 ust. 3 ustawy Pzp.

Agata Smerd, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32421 )
Array ( [docId] => 32421 )