Zakupy poniżej 14.000 euro muszą być udokumentowane

Data: 16-10-2013 r.

Postępowań zakupowych o wartości poniżej 14.000 euro nie musi prowadzić wieloosobowa komisja przetargowa. Może to być równie dobrze wyznaczona w organizacji osoba (kupiec) lub zespół pracowników rzetelnie i obiektywnie wykonujący powierzone im czynności. Ważne, aby te osoby były obiektywne i kierowały się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

Do zadań pracowników, którzy robią zakupy o wartości poniżej 14.000 euro należy zbieranie zapotrzebowań z całej organizacji, sukcesywne ich agregowanie i składanie zamówień u wykonawców.

 

Do obowiązków prowadzącego postępowanie powinno należeć w szczególności:

  • uzgodnienie z inicjatorem zakupu opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert,
  • weryfikacja podanej w zapotrzebowaniu lub wniosku zakupowym wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie zapytania ofertowego i jego wysłanie do wykonawców lub umieszczenie na stronie WWW wykonawcy,
  • zebranie ofert, ich porównanie i ocena, a także przygotowanie rekomendacji wyboru najkorzystniejszej propozycji.

Inicjator zakupu powinien posiadać prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych procesem wyboru wykonawcy, w szczególności do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych, protokołów i ich załączników, pism, itp.

Ponadto należy zadbać o to, aby w celu realizacji każdego zamówienia pracownik inicjujący zakup sporządził dokument określający jego konkretne potrzeby (zapotrzebowanie lub wniosek zakupowy).


Małgorzata Skóra
, prawnik, kierownik wydziału zamówień wspólnych w spółce sektora energetycznego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32417 )
Array ( [docId] => 32417 )

Array ( [docId] => 32417 )