Wadium musi być wniesione co najmniej 3 dni przed przetargiem

Data: 12-09-2013 r.

Od 4 września obowiązują nowe procedury w zakresie wniesienia wadium. Komisja przetargowa co najmniej na 3 dni przed przetargiem musi mieć pewność, że wadium zostało wniesione. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian ze względu na częste sytuacje, w których mimo posiadania przez zamawiającego informacji o wniesieniu wadium (wplata zaksięgowana na koncie urzędu), wykonawca nie mógł wziąć udziału w przetargu. Powodem był brak posiadania przez przedsiębiorcę dowodu wniesienia wadium. Z tego powodu przeredagowano § 4 ust. 5, który obecnie stanowi, że przed otwarciem przetargu uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia dowodu wniesienia wadium.

 

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Obecnie dla budynków, których cena wywoławcza będzie wyższa niż równowartość 10 tys. euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu ma zostać zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Zamawiający musi to zrobić z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Jeżeli cena wywoławcza będzie wyższa niż równowartość 100 tys. euro, ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem postępowania o zamówienie publiczne w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Natomiast w przypadku nieruchomości, dla których cena wywoławcza będzie wyższa niż równowartość 10 mln euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej dwukrotnie – po raz pierwszy na 2 miesiące, po raz drugi na 30 dni przed wyznaczonym terminem transakcji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32448 )
Array ( [docId] => 32448 )

Array ( [docId] => 32448 )