„Czarna lista” w zamówieniach publicznych

Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-06-2012 r.

"Czarna lista" w zamówieniach publicznych to wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie. Znajduje się ona na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i jest jawna.

Tak można nazwać prowadzony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Określenie takie nie jest nadane wykazowi na wyrost. Pamiętać trzeba bowiem, iż zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 1 pkt 1) wykonawców, w stosunku do których w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zapadł prawomocny wyrok, wyklucza się z postępowania.

Dla przedsiębiorcy, którego podstawowym źródłem dochodu są zamówienia publiczne, prawomocny wyrok często będzie oznaczał „śmieć gospodarczą”, gdyż przez okres trzech lat nie będzie on mógł uzyskać zlecenia w trybie ustawy.

Wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i jest jawny. Każdy zamawiający może zatem sprawdzić, czy wykonawca, którego oferta wpłynęła w związku z ogłoszeniem przetargu, nie znajduje się na „czarnej liście”.

W wykazie, na podstawie odpisu orzeczenia, przesłanego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego, na korzyść którego spór został rozstrzygnięty, zamieszcza się oznaczenie wykonawcy oraz wskazanie orzeczenia sądu, stwierdzającego wyrządzenie szkody, wraz z wskazaniem sygnatury akt oraz daty uprawomocnienia się orzeczenia. Wpis taki podlega wykreśleniu z upływem trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia, stanowiącego podstawę wpisu wykonawcy do wykazu.

 

Zasadność istnienia podobnego wykazu jest oczywista. Uniemożliwia nierzetelnym wykonawcom podejmowanie się wykonania zadań finansowanych przecież z budżetu państwa. Z drugiej strony zagrożenie wykluczeniem z udziału w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego przez okres trzech lat bywa paraliżujące dla wykonawców, którzy chcą dochodzić swoich praw przeciwko nieuczciwemu zamawiającemu.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Nie przydatne. Ten wykaz nie jest już prowadzony przez prezesa UZP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32451 )
Array ( [docId] => 32451 )