Odszkodowanie za niższą emeryturę z powodu błędów w dokumentacji pracowniczej

Data: 11-11-2012 r.

W przekazanym do ZUS zaświadczeniu o wynagrodzeniu pracownika wykazano zarobki niższe od rzeczywistych. W konsekwencji ZUS naliczył mu niższą emeryturę. W związku ze stratą pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy.

Odszkodowania dochodzone są na zasadach ogólnych

W przepisach nie są określone ani minimalna ani maksymalna wysokość odszkodowania przysługująca pracownikowi przeciwko pracodawcy za naliczenie niższej emerytury spowodowane błędami w dokumentacji pracowniczej. Dlatego przyjmuje się, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie.

Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do przyznania emerytury

Artykuł 125 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że pracodawcy obowiązani są m.in. do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania emerytury. Na przykład jeżeli ZUS wymaga od pracownika dowodów potwierdzających na przykład okresy zatrudnienia, pracodawca powinien wydać pracownikowi odpowiednie dokumenty.

Pracodawca, który - prowadząc dokumentację pracowniczą - dopuści się nieprawidłowości skutkujących nienależnym pobraniem świadczenia, może zostać zobowiązany przez ZUS do zwrotu świadczenia albo jego nadwyżki wraz z odsetkami.

Podstawa prawna:

 • art. 125 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 94 pkt 9a, art. 281 pkt 6 i art. 2981 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.)

Autor: Anna Telec - radca prawny, były sędzia Wydziału Odwoławczego Pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie prowadzi Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32457 )
Array ( [docId] => 32457 )

Array ( [docId] => 32457 )