Stypendium socjalne jest wolne od podatku

Data: 27-06-2013 r.

Nie wszystkie świadczenia wypłacane przez gminy określane jako stypendia podlegają opodatkowaniu. Obciążenia wobec fiskusa zależą od charakteru tych wypłat, np. stypendium socjalne inaczej niż naukowe jest wolne od podatku.

Przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto m.in. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawo o szkolnictwie wyższym. Jeśli więc gmina kierując się zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, wypłaci uczniom stypendia socjalne, świadczenia te będą wolne od podatku. Z art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wynika bowiem, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

Rada gminy uchwala natomiast regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Nie ma podatku, nie ma też dokumentacji

Tego rodzaju świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku bez ograniczenia kwotowego. Gmina wypłacająca stypendia socjalne uczniom na podstawie wspomnianego regulaminu nie musi wystawiać imiennych informacji PIT-8C (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2013 r., IPTPB1/415-713/12-4/AG).

Zdolni uczniowie zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu limitu


Od stypendiów socjalnych trzeba odróżnić inne stypendia wypacane przez gminy, które również są zwolnione od podatku (ale nie w całości). Chodzi o stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone m.in. w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (np. rady gminy lub powiatu). Są one wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. Tego rodzaju stypendia nie mają charakteru socjalnego i stanowią np. pomoc dla szczególnie zdolnych uczniów lub studentów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32476 )
Array ( [docId] => 32476 )

Array ( [docId] => 32476 )