Do 28 lutego 2013 r. płatnik składek wystawia raport roczny ZUS RMUA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 10-12-2012 r.

Jeżeli płatnik składek co miesiąc przygotowuje dla ubezpieczonych informacje o przekazanych do ZUS składkach w raportach miesięcznych ZUS RMUA, nie musi dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Informacja roczna to nic innego niż zestawienie danych, które zawierają informacje miesięczne. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić.

Przed 28 lutego 2013 r. nie będzie nowej wersji programu Płatnik, która pozwoliłaby na sporządzenie rocznej informacji dla ubezpieczonego za 2012 r. Dlatego też można skorzystać z obecnie obowiązującej wersji programu i wydrukować (lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego) dane miesięczne (ZUS RMUA) za okres styczeń – grudzień 2012 r. Można również przekazać informację w innej formie. Muszą być jednak spełnione wymogi co do zakresu informacji, jakie powinny być przekazane ubezpieczonemu.

Co należy wiedzieć o raporcie ZUS RMUA

Raport ZUS RMUA to dokument dla osoby ubezpieczonej, który powinien być przekazywany ubezpieczonemu przez płatnika składek. Funkcjonuje on jako potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania do ZUS składek.

Informacja ta nie musi być sporządzona koniecznie na formularzu ZUS RMUA. Informacje o ubezpieczeniach, składkach i świadczeniach można sporządzać w innej formie, np. na tzw. pasku wypłaty. Obowiązkowo musi ona jednak zawierać te same dane, określone przepisami, które wykazuje się w raporcie ZUS RMUA. Najważniejsze, by informacja ta była sporządzona i dostarczona na piśmie. Jeśli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, płatnik może przekazywać mu taki dokument w formie elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

ZUS RMUA musi odzwierciedlać dane, które płatnik składek co miesiąc przekazuje do ZUS

Powinny być to dane zgodne ze stanem faktycznym, a więc jeżeli w danym miesiącu pracodawca wypłacił pracownikowi 2.000,00 zł. brutto, to taką podstawę wymiaru składek powinien wpisać do raportu przekazanego do ZUS, jak i raportu/informacji przekazanej ubezpieczonemu. Dzięki temu, ubezpieczony wie, ile składek powinien za niego zapłacić płatnik i czy wykazał prawdziwe zarobki.

Podstawa prawna

  • Art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398).
  • Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).

Autor: Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32515 )
Array ( [docId] => 32515 )