Do protokołu kontroli ZUS płatni składek może zgłosić uwagi

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 20-03-2013 r.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli ZUS płatnik składek ma prawo wnieść zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych. Może wskazać równocześnie stosowne środki dowodowe.

Po kontroli ZUS, płatnik otrzymuje protokół pokontrolny w którym określony jest m.in. zakres kontroli oraz opis ustaleń z podaniem podstaw prawnych. Po zapoznaniu się z protokołem, płatnik ma 14 dni na odpowiedź i wniesienie zastrzeżeń, co do ustaleń kontroli.

 

Wzór zastrzeżeń płatnika składek co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym

„Usługi remontowe” Marian Kozub Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

00 – 347 Warszawa

ul. Malinowa 124

Dane identyfikacyjne:

NIP: 4310323897

REGON: 135428787

PESEL: 72031498624 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Warszawie

Wydział Kontroli Płatników Składek

00 – 917 Warszawa

ul. Senatorska 6/8

ZASTRZEŻENIA PŁATNIKA SKŁADEK CO DO USTALEŃ ZAWARTYCH W PROTOKOLE POKONTROLNYM

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) wnoszę zastrzeżenia do protokołu kontroli z dnia 18 stycznia 2013 r. otrzymanego w dniu 21 stycznia 2013 r.

Inspektor kontroli zarzuca mi, że nie naliczam składek na Fundusz Pracy od przychodu pracownika – Tomasza Winiarskiego.

Pan ten zatrudniony jest w moim zakładzie w połowie wymiaru czasu pracy i osiąga z tego tytułu przychód w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie, wobec powyższego zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie miałem obowiązku naliczenia tych składek.

Proszę o przeanalizowanie dokonanych w wyniku kontroli ustaleń i jak najszybszą odpowiedź.

Marian Kozub

Podstawa prawna:

  • art. 91 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32535 )
Array ( [docId] => 32535 )

Array ( [docId] => 32535 )