Obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 11-02-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dlatego też w bazie NFZ powinny być umieszczone aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin. ZUS przekazuje do bazy NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek.

Zarówno płatnik składek, jak i ubezpieczony powinni sprawdzić, czy do ZUS zostały przekazane poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych. Te obowiązki płatników składek i ubezpieczonych wynikają z faktu, że od 1 stycznia 2013 r. zmienił się sposób dokumentowania prawa do świadczeń zdrowotnych przez wprowadzenie elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - eWUŚ. Zdaniem Ewy Kosowskiej, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS, często zdarza się, że z ubezpieczenia zdrowotnego nie wyrejestrowuje się członka rodziny ubezpieczonego. Chodzi tu o sytuacje, gdy:

 • został wyrejestrowany ubezpieczony, który go zgłosił,
 • członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
 • pełnoletni członek rodziny ukończył naukę,
 • członek rodziny (dziecko, małżonek itp.) uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.).

Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wyrejestrowanie polega na wpisaniu w formularzu ZWUA w bloku IV. (V.) w polu 01 cyfry „2” (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w pozostałych polach tego bloku – danych członka rodziny, które zostały podane w zgłoszeniu. Osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, która uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status członka rodziny, powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Podstawa prawna:

 • art. 76a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32524 )
Array ( [docId] => 32524 )

Array ( [docId] => 32524 )