Skutki przesłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS po terminie

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Może się zdarzyć, że płatnik składek wyśle dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS z opóźnieniem. W takiej sytuacji płatnicy zastanawiają się, czy wraz z dokumentacją ZUS należy przesłać do ZUS pismo wyjaśniające przyczynę niedotrzymania terminu złożenia deklaracji oraz raportów rozliczeniowych. Okazuje się, ze nie ma podstawy prawnej, która nakazywałaby płatnikowi składek przesłać do ZUS takie pismo.

Terminów przesyłania dokumentów do ZUS należy przestrzegać

Przypomnijmy, że płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc (z pewnymi zastrzeżeniami), nie później niż:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników (zatrudniających pracowników, zleceniobiorców).

ZUS nie ukarze płatnika składek za jednorazowe opóźnienie w wysyłce dokumentów

Jeśli płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, może zostać ukarana grzywną do 5.000 zł. Jednak z praktyki wynika, że jeżeli naruszanie terminów nie jest nagminne, lecz incydentalne, nie ma żadnych konsekwencji w postaci kary grzywny.

Przykład:

Firma sporządziła dokumenty rozliczeniowe do ZUS w terminie. Jednak ze względów technicznych (usterka komputera) dokumenty nie zostały wysłane do ZUS. Wysłano je elektronicznie do ZUS z 7-dniowym opóźnieniem po usunięciu usterki komputera.

Płatnik, po usunięciu awarii komputera, powinien jak najszybciej złożyć dokumenty. Nie należy składać pisma wyjaśniającego. Być może ZUS sam zwróci się o złożenie wyjaśnień. Ponieważ był to jednorazowy incydent, ZUS nie powinien nałożyć grzywny na płatnika składek.

Podstawa prawna:

art. 47, 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Izabela Nowacka - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32497 )
Array ( [docId] => 32497 )