Za jednego ubezpieczonego można wysłać tylko jeden raport z tym samym kodem

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-03-2013 r.

Przekazanie dwóch raportów imiennych ZUS RCA i ZUS RZA za tego samego ubezpieczonego, wykazywanego w jednym komplecie dokumentów rozliczeniowych zdarza się w przypadku zatrudniania tej samej osoby jednocześnie na podstawie dwóch umów zlecenia.

Przyczyną tego mogą być programy kadrowo-płacowe, z których eksportuje się dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc do programu Płatnik. W ten błędny sposób generują one dwa raporty ZUS RCA i ZUS RZA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia dla jednej osoby. Jeśli tego błędu nie zauważymy i nie poprawimy przed wysyłką kompletu dokumentów do ZUS, wówczas przekażemy nieprawidłowy komplet i zmuszeni będziemy później złożyć nowy, skorygowany, zawierający poprawne dane.

Jeżeli płatnik składek złożył raport składkowy za ubezpieczonego, za którego nie powinien go przekazać, musi skorygować raport do zera. Aby wycofać raport składkowy, należy wypełnić nowy raport, wpisując w pola dotyczące podstaw wymiaru i kwot składek wartość „0,00”.

 

Kody tytułu ubezpieczenia, świadczeń i przerw w opłacaniu składek to istotny element imiennych raportów przekazywanych do ZUS za pracownika lub zleceniobiorcę. Często popełniane są tu błędy polegające na wpisaniu kodu tytułu ubezpieczenia określającego podleganie ubezpieczeniom, np. z tytułu umowy o pracę (01 10 00) zamiast umowy zlecenia (04 11 00) i odwrotnie, lub gdy wypłata wynagrodzenia następuje już po ustaniu zatrudnienia i wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń. Nieprawidłowości występują też przy wpisywaniu kodów świadczenia/przerwy w opłacaniu składek oraz związanych z nimi okresów w raportach ZUS RSA.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 6 i ust. 7a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32539 )
Array ( [docId] => 32539 )

Array ( [docId] => 32539 )