ZUS RMUA po raz pierwszy będzie raportem rocznym

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 20-02-2013 r.

Do 28 lutego 2013 r. płatnik składek przekazuje elektronicznie ubezpieczonym raport roczny ZUS RMUA za 2012 r. Dokument ten nie będzie ważny cały 2013 r. – jak sądzą niektórzy. Jest to tylko dowód dla ubezpieczonego, że jego płatnik co miesiąc prawidłowo go rozliczał. Nie będzie również dokumentem uprawniającym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, do tego wystarczy PESEL zgodnie z systemem e-WUŚ.

Informacja dla ubezpieczonego powinna łączyć w sobie zawartość wszystkich raportów przekazanych do ZUS za ubezpieczonego za dany okres rozliczeniowy. Musi więc zawierać:

 • Dane osoby ubezpieczonej – numer identyfikacyjny (PESEL, a jeżeli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dokumentu tożsamości) oraz nazwisko i imię.
 • Dane płatnika składek – w tym NIP i REGON oraz nazwę skróconą płatnika. W przypadku płatnika składek będącego osobą fizyczną powinny zostać podane identyfikatory numeryczne NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwa skrócona lub imię i nazwisko.
 • Dane dotyczące ubezpieczeń i składek:
  • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające także dane o:
   • tytule ubezpieczenia (dla pracowników również wymiar czasu pracy),
   • podstawie wymiaru składek,
   • kwocie składki w podziale na źródła finansowania,
   • kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
 • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składkę.

W tej części mamy więc podane nasze wynagrodzenie brutto, podlegające oskładkowaniu, wypłacone nam w danym miesiącu.

 

 • Dane o wypłaconych świadczeniach i wynagrodzeniach za czas absencji chorobowej oraz rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek.

Jeśli ubezpieczony nie pobierał żadnych świadczeń w danym miesiącu i płatnik składek nie wykazywał zasiłków lub przerw w opłacaniu składek w raporcie przekazanym do ZUS, to w informacji bloki takie nie muszą wystąpić.

 • Kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dane dotyczące okresu, którego raport dotyczy.
 • Podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej i pieczątka płatnika.

W związku z tym, że przed 28 lutego 2013 r. nie będzie nowej wersji programu Płatnik, która pozwoliłaby na sporządzenie rocznej informacji dla ubezpieczonego za 2012 r., można skorzystać z obecnie obowiązującej wersji programu i wydrukować (lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego) dane miesięczne (ZUS RMUA) za okres styczeń – grudzień 2012 r. Można również przekazać informację w innej formie, jeżeli będą spełnione wymogi co do zakresu informacji, które powinny być przekazane ubezpieczonemu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 • Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398).
 • Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378).

Autor: Justyna Jabłońska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32529 )
Array ( [docId] => 32529 )