Komunikat ZUS w sprawie emerytur po wyroku TK z 13 listopada 2012 r.

Autor: Kajewska Renata
Data: 05-12-2012 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy, uzależniające dalszą wypłatę emerytom świadczeń od rozwiązania przez nich stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Od 22 listopada, czyli od dnia opublikowania tego orzeczenia w Dzienniku Ustaw, wszyscy pozbawieni świadczeń mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o wznowienie ich wypłaty. Potwierdza to komunikat ZUS.

Wniosek do ZUS tylko do 22 grudnia 2012 r.

Osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i którym – z powodu kontynuowania zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę – ZUS zawiesił wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. mogą zgłosić w najbliższej placówce ZUS wniosek o wznowienie postępowania. Mają na to czas tylko do 22 grudnia 2012 r.

Wniosek do sądu tylko do 22 lutego 2013 r.

Osoby, które odwołały się od decyzji ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury z 1 października 2011 r., a w sprawie już zapadł wyrok sądu, wniosek o wznowienie postępowania muszą skierować do sądu. Termin na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 22 lutego 2013 r.

Emerytury dalej są zawieszane

Emerytury, które zostały przyznane przez ZUS począwszy od 1 stycznia 2011 r., w dalszym ciągu podlegają zawieszeniu, jeżeli nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed dniem nabycia prawa do tej emerytury (data ta wskazana jest w decyzji o przyznaniu emerytury). Podjęcie wypłaty następuje po rozwiązaniu stosunku pracy, począwszy od miesiąca zgłoszenia wniosku do ZUS w tej sprawie.

Od 1 grudnia emeryt może zarabiać do kwoty 2.457,20 zł

Przypominamy, że emerytura przysługująca osobom, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego podlega:

  • zawieszeniu, jeżeli osiągane zarobki przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, albo
  • zmniejszeniu, gdy zarobki te przekraczają 70% tego wynagrodzenia. Świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować ZUS o wysokości osiąganego przychodu.

Od 1 grudnia 2012 r. zmniejszenie emerytur i rent następuje od kwoty 2.457,20 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale), a zawieszenie od kwoty 4.563,30 (130% tego wynagrodzenia).

Źródło:

  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12; Dz.U. z 2012 r. poz. 1285).
  • Komunikat ZUS z 29 listopada 2012 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r.
  • Komunikat Prezesa ZUS z 15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2012 r. poz. 886

Podstawa prawna:

  • Art. 145a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071).

Autor: Renata Kajewska

Przeczytaj także:

Kajewska Renata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32581 )
Array ( [docId] => 32581 )